Kontaktdetaljer

Besøksadresse: Skistua
Åpningstider: Alle dager 0800-1600
Postadresse: Trondhjems Skiklub, Pb 1185 Nyborg, 7420 Trondheim
Telefon: 72 56 03 31
E-post: post@skiklubben.no

Ta gjerne kontakt

Hyttene

damhaugenServeringshytter i markaområdene er en gammel og til dels hevdvunnen måte å drive friluftstilrettelegging på i Trondheim. Serveringsstedene fungerer som turmål underveis på ski-og fotturer.

Serveringsstedene tilbyr en trivelig rast underveis på turen og serveringsstedets beliggenhet, arkitektur, innredning og historie bidrar til den fred, ro og rekreasjon som selve turen til hytta er en hoveddel av.

Driften av utfartshyttene i Trondheim kommune er satt bort til restaurantører som står for driften mens eierskap og vedlikehold i det vesentligste er en kommunal oppgave.

Fem av serveringsstedene i Trondheim ligger inntil offentlig vei og kan dermed nåes med bil. Disse er Skistua, Lian restaurant, Lavollen, Sommersæter og Sparebankhytta i Granåsen.

Veier inn til de øvrige serveringsstedene er stengt med bom/kjetting og er ikke åpne for allmenn ferdsel med bil. Motorferdsel i marka reguleres av regelverket nedfeltet i Handlingsplan for marka, og det må søkes særskilt om kjøretillatelse. Søknad sendes Trondheim Kommune v/ Miljø og landbruksenheten.

For spesifikk informasjon om hvert enkelt serveringssted gå til linken nedenfor og til det stedet som er av interesse.

Les mer om de enkelte hyttene

Åpningstider i påskeferien:

Skistua Mandag – fredag 11-15, lørdag-søndag 11–17.
Elgsethytta Alle dager 10-16.
Grønlia Mandag-fredag 10-15, lørdag og søndag 10-16
Estenstadhytta Alle dager 11-15, stengt skjærtorsdag og langfredag.
Sparebank1 hytta Tirsdag, onsdag, torsdag 11-15, lørdag 10.30-15, søndag 10.30-16
Gjenvollhytta  Lørdag og søndag 11 – 16.
Rønningen Alle dager 11-15. Søndag 10-16 og Skjærtorsdag 11-19
Lavollen Onsdag 11-19,, lørdag og søndag 11-16

Oppdatert 12.07.16