Multisportsuka høst 2022

Trondhjems Skiklub arrangerer hvert år Multisportsuka i sommerferie, høstferie og vinterferie. Bli med på fartsfylte dager med aktivitet, læring og leik i høstferien!

Alder: 8-12 år (2010-2014)

Tidspunkt: Mandag – onsdag 10. – 12. oktober 2022 09:00 – 15:00 (Uke 41)

Sted: Skistua/Granåsen/Lade

Servering: Egen matpakke, vi serverer grillmat på friluftsdagen på Skistua

Utstyr: Skiklubben stiller med utstyr til de fleste aktivitetene. Sjekk programmet for hva som eventuelt må tas med til de ulike aktivitetene.

Bekledning: Barna må ha tynnull, tykkull, vind- og vanntette klær og sko, samt inneklær til inneaktivitetene. Ha med tørt skift hver dag.

Utstyr og klær bør pakkes i sekk.

Program: Les programmet nøye, der står det detaljert hva man bør ha med hver dag, og hvor man skal levere og hente. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme små endringer i programmet, både med nye aktiviteter og endring av tidspunkt. Sjekk derfor programmet før hver aktivitetsdag. Oppdatert program ligger til enhver tid på www.skiklubben.no.

Aktiviteter og program

  • Bowling
  • Turn i turnhall
  • Buldring
  • Friluftsdag på Skistua, inkl kajakk og grilling
  • Taekwon-Do
  • Bandy
  • Mesternes mester
  • Skihopp

Les programmet nøye for å se dagens aktiviteter, samt informasjon om hva man skal ta med. Det kan komme endringer i programmet med nye aktiviteter, samt endringer på tidspunkt. Oppdatert program ligger alltid på skiklubben.no

Påmelding

Ved påmelding melder man på barnet i en av gruppene for barnets fødselsår. Dersom det er hensiktsmessig kan barnet også meldes på i en annen årsklasse enn det er født i.

Priser

Type Pris
Ordinær påmelding 1700,-
Søskenrabatt 1450,-
Medlem Trondhjems Skiklub 1550,-
Medlem Trondhjems Skiklub søskenrabatt 1300,-
TOBB-medlem 1600,-

Vilkår

Påmelding
All påmelding foregår via skiklubben.no. Påmeldingen er bindende.

Avmelding
Eventuell avmelding må skje skriftlig til post@skiklubben.no. Deltakeravgiften refunderes, men Skiklubben beholder 25% av deltakeravgiften. Ved dokumentert sykdom (legeerklæring) kan deltakeravgiften refunderes. Skikubben beholder 10% i administrasjonsgebyr.

Ingen refundering av deltakeravgift ved manglende oppmøte eller ved at deltakere slutter underveis.

Endring av arrangementet
Om arrangementet må endres enten ved at enkelte aktiviteter går ut eller at det blir omgjøring av programmet på grunn av værforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), refunderes ikke deler av påmeldingsavgiften.

Grupper
Gruppene deles inn etter alder. Dersom en aldersgruppe ikke fylles opp, kan enkelte grupper bli aldersblandet med minst mulig aldersforskjell.

Dersom en av ukene ikke oppfyller det antall påmeldte vi må ha for å arrangere Multisportsuka, forbeholder vi oss retten til å avlyse arrangementet en uke før arrangementet starter med full refusjon av deltakeravgift.

Bilder
Reservasjon mot dette må gjøres ved påmelding.

Forsikring
Trondhjems Skiklub har ingen forsikring som omfatter deltagerne. Dette gjelder både personforsikringer og forsikringer tilknyttet deltagernes eiendeler. Hver enkelt deltager/foresatte må selv ta en vurdering av hvorvidt de ønsker forsikringer hva angår person og eiendeler.

Tap av utstyr
Skiklubben holdes ikke ansvarlig for tap av verdisaker

Taekwondo

Buldring og bowling

Granåsen

Skistua