Vilkår for arrangementet

PÅMELDING
All påmelding foregår via skiklubben.no. Påmeldingen er bindende.

AVMELDING
Eventuell avmelding må skje skriftlig til post@skiklubben.no. Deltakeravgiften refunderes, men Skiklubben beholder 25% av deltakeravgiften. Ved dokumentert sykdom (legeerklæring) kan deltakeravgiften refunderes. Skikubben beholder 10% i administrasjonsgebyr.

Hvis arrangementet blir avlyst eller nedskalert på grunn av Covid-19, vil påmeldingsavgiften i sin helhet bli refundert.

Ingen refundering av deltakeravgift ved manglende oppmøte eller ved at deltakere slutter underveis.

ENDRING AV ARRANGEMENTET
Om arrangementet må endres enten ved at enkelte aktiviteter går ut eller at det blir omgjøring av programmet på grunn av værforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), refunderes ikke deler av påmeldingsavgiften.

GRUPPER
Gruppene deles inn etter alder. Dersom en aldersgruppe ikke fylles opp, kan enkelte grupper bli aldersblandet med minst mulig aldersforskjell.

Dersom en av ukene ikke oppfyller det antall påmeldte vi må ha for å arrangere Multisportsuka, forbeholder vi oss retten til å avlyse arrangementet en uke før arrangementet starter med full refusjon av deltakeravgift.

BILDER
Reservasjon mot dette må gjøres ved påmelding.

FORSIKRING
Trondhjems Skiklub har ingen forsikring som omfatter deltagerne. Dette gjelder både personforsikringer og forsikringer tilknyttet deltagernes eiendeler. Hver enkelt deltager/foresatte må selv ta en vurdering av hvorvidt de ønsker forsikringer hva angår person og eiendeler.

TAP AV UTSTYR
Skiklubben holdes ikke ansvarlig for tap av verdisaker