Æresmedlem i Trøndelag skikrets

Marthe Margrethe Gjestland og Truls Gjestland, Trondhjems Skiklub

Innstillingen om utnevning til Æresemedlemskap i Sør-Trøndelag skikrets er begrunnet i Marthe og Truls Gjestland sin sterke og viktige innsats gjennom 32 år som frivillige i Gråkallen Skileik i Trondhjems Skiklub.

Deres felles innsats for å fremme skiglede og veilede barn i skileiken er uvurdelig mht å vise bredden av aktiviteter og muligheter på ski.  Dette arbeidet har vært svært viktig for å opprettholde og fremme ski som viktig kultur i vår landsdel, og det har bidratt til betydelig rekruttering til klubber og lag i skikretsen. Deres innsats har vært svært viktig for å styrke selve fundamentet i skiidretten.

Marthe og Truls Gjestland var i 1989 initiativtager til at Trondhjems Skiklub skulle etablerere en skileik ved Skistua i Bymarka i Trondheim, med tanke på at alle barn skulle kunne få oppleve gleden av være ute i skog og mark med ski på bena. Siden oppstarten har de drevet Gråkallen Skileik på frivillig basis. Nesten alle skoler i Trondheim og omegn besøker skileiken hver vinter på dagtid og den er åpen for alle i helgene gjennom vinteren. Totalt er det i dag et sted mellom 12-15.000 barn på besøk i løpet av en vinter.

Arbeidet innebærer rundt 700 frivillige timer i løpet av en vinter. Tidlig oppstart om morgenen for å gjøre området klart til barna kommer og veiledning underveis mens barna er på besøk.

For at alle barna skal føle seg velkommen og inkludert har de samlet sammen brukte ski til utlån for de som ikke har eget utstyr, samt varmt tøy til utlån og bytte der det er nødvendig.

Det er ikke mange barn i Trondheim som ikke kjenner til Marthe og Truls i Skileiken, noe som har stor betydning for skikretsen og vår målsetting om å få flest mulig barn ut på ski i lekbasert aktivitet med mestring gjennom moro og felleskap.

Skikretsstyret vil hedre Marthe Margrethe Gjestland og Truls Gjestland ved å utnevne dem til Æresmedlem i Sør- Trøndelag Skikrets.

Trondhjems Skiklub er stolt av det arbeidet Marthe og Truls legger ned og gratulerer så mye med utmerkelsen.