Kontaktdetaljer

Besøksadresse: Skistua
Åpningstider: Alle dager 0800-1600
Postadresse: Trondhjems Skiklub, Pb 1185 Nyborg, 7420 Trondheim
Telefon: 72 56 03 31
E-post: post@skiklubben.no

Ta gjerne kontakt

Bakgrunn

Trondhjems Skiklub ble stiftet i 1884 og har en lang historie i marka, som tilrettelegger og idrettslag.

Skiklubben har også en lang tradisjon i å arrangere renn. Hele 47 kongepokaler er delt ut i regi av Trondhjems Skiklub.

  • Skiklubben skal gjennom sine aktiviteter motivere folk i alle aldre til fysisk utfoldelse og restitusjon i skog og mark.
  • Skiklubben skal bidra til å ivareta og videreutvikle marka for Trondheims befolkning.
  • Skiklubben arbeider for skiidrettens fremme.

Skistua har vært Skiklubbens tilholdssted i mer enn 100 år. Den første Skistua ble innviet i 1896. I dag drives Skistua av Stiftelsen Skistua.

Styret

Leder
Jan Gunnar Storli

Styremedlemmer
Anne Strøm Nakstad, Nestleder
Erik Aalde
Thor Arne Falkanger
Knut Vestbø
Arve Hamar
Steinar Line, Skiinstruktørene
Inge Sigstad, Bymarkveteranene

Varamedlemmer
Julie Øverlid
Varamedlem

Ansatte

Daglig leder: Gry Haug Binde, gry@skiklubben.no

Prosjektleder: Line Selnes, line@skiklubben.no

Prosjektleder arrangement og drift: Eirik Telebond, eirik@skiklubben.no

Markeds- og kommunikasjonskonsulent: Nina H. Karlsnes, nina@skiklubben.no

Rådet

Kjetil Lehn, Leder
Truls Gjestland
Helge Olav Aarstein
Ole Wik
Gaute Myhre
Liv Iselin Rye
Martha Sjøli
Steinar Line
Inge Sigstad
Ola Aalde
Per Eriksen
Erling Haug

Vedtekter

Last ned:

Årsberetninger

Trondhjems Skiklub har kontor på Skistua i Bymarka.

Trondhjems Skiklub har kontor i 2.etg på Skistua i Bymarka.

Trondhjems Skiklub

Besøksadresse: Skistua, Fjellseterveien 501, 7020 Trondheim
Åpningstider: Alle hverdager 09-15
Postadresse: Trondhjems Skiklub, Pb 1185 Nyborg, 7420 Trondheim
Telefon: 72 56 03 31
E-post: post@skiklubben.no

Gråkallen skileik: skileik@skiklubben.no
Gråkallen Skisenter: post@skiklubben.no
Skistua kafe/restaurant: skistua@prima-as.no

Daglig leder: Gry Haug Binde, gry@skiklubben.no
Prosjektleder: Line Selnes, line@skiklubben.no
Prosjektleder arrangement og drift: Eirik Telebond, eirik@skiklubben.no
Markeds- og kommunikasjonskonsulent: Nina H. Karlsnes, nina@skiklubben.no

Styrets leder: Jan Gunnar Storli (2018/19)

Skiinstruktørene

Skiinstruktørene er en undergruppe under Trondhjems Skiklub og består av oppunder 100 aktive skiinstruktører. Vi arrangerer skikurs for barn og voksne, kurs i instruksjon, temakvelder og møter for medlemmene og har hvert år en medlemstur til et skisted som en påskjønnelse for årets innsats.

Ta kontakt med oss om du vil bli med i et positivt og uformelt miljø med ski på beina!

Det største arrangementet vi står for er de årvisse og kjempepopulære Barneskikursene (les mer nedenfor), men vi prøver også å arrangere kurs og aktiviteter for barn i skolens vinterferie og arrangerer interne og eksterne kurs i instruksjon (se mer nedenfor). Vi forsøker også å etterkomme ønsker om kurs for voksne; kontakt oss!

I tillegg driver vi Instruktørbakken på Lille-Gråkallen samt Gråkallen Skileik som hver vinter samler ca 15 000 barn i alle aldre.

Vi ønsker flere instruktører i gruppa vår!
Spesielt for å møte den store pågangen av barn til Barneskikursene ønsker vi oss flere instruktører.  Hvis du allerede er utdannet skileikleder eller skiinstruktør i nordiske eller alpine grener – eller har tilsvarende kompetanse er du hjertelig velkommen i Skiinstruktørene. Om du ikke har slik utdanning holder vi kurs (se nedenfor)! Den eneste kvalifikasjonen som kreves for å bli med på et skiinstruktørkurs er at du har godt humør, synes det er artig å gå på ski selv – og har lyst til å lære barn og unge å bli glad i skiaktiviteter.

Barneskikursene  
Hvert år de to siste helgene i januar arrangerer vi Barneskikurs i skileik, løype, skiskøyting (fristil), slalåm, snøbrett og «turkurs». Årlig har vi deltagelse fra mellom 600 og 700 barn, og godt over 100 instruktører og assistenter er i aktivitet. Barneskikursene har egne sider her.

Instruktørkurs
Vi arrangerer interne temakurs/kvelder og instruktørkurs på ulike nivå og i ulike grener; skileik, nordisk, telemark, alpint eller snøbrett. De kompetansegivende kursene arrangeres i samarbeid med Den Norske Skiskole, Norges Skiforbund, og Norges Snowboardforbund og gir formell kompetanse for undervisning i skianlegg i Norge og i utlandet. Les mer om instruktørkurs her.

Bli med oss – barn på ski er glade barn!

Løypekjørerne

Det er Trondheim Bydrift, avdeling IPS, som har hovedansvaret for løypekjøringen i Trondheims markaområder. Trondhjems Skiklub er en av flere klubber som samarbeider med Trondheim Bydrift om løypeprepareringen og vi har ansvaret for omlag 3 mil av løypenettet i Bymarka. Jobben utfører vi i Skiklubben med snøscootere og sporlegger og slådd. Vi har omkring 20 mann som bytter på i helgene, og vi er alltid to når vi kjører. Skiklubben har 4 egne snøscootere.

Hva som er kjørt kan du lese om på vår føremelding, som oppdateres syv dager i uka, fra første snøfall om høsten, til siste mulige skitur på våren.

Skimuseet

Ernst Andreas Tønseth startet med å samle inn gamle skityper til Skiklubben, og de første skiene i samlingen ga han til klubben ved Skistuas innvielse i 1896. Med det som bakgrunn regner man at samlingen er verdens eldste.

I dag er Skimuseet på Sverresborg et samarbeidsprosjekt med Trøndelag Folkemuseum Sverresborg, og bygger på en deponiavtale datert 20. mai 1998 mellom Folkemuseet og Skiklubben. I denne avtalen står blant annet: Trondhjems Skiklubs historiske samling deponeres hos Trøndelag Folkemuseum. Formålet med deponeringen er å ivareta både Trøndelag Folkemuseums formål som er å samle, forske og formidle landsdelens kulturhistorie og Trondhjems Skiklubs formål som er å fremme interessen for skiløping i Trondheim.

Utstillingen ”På trønderski”, slik den er i dag, ble åpnet til prøve-VM på ski i Trondheim i 1996. Utstillingen har stått seg godt i disse årene. Hvert år kommer det nye premier, ski og skiutstyr fra de trønderske mestre, som er i verdensklassen. Premiesamlingen er imponerende!

Skimuseet på Sverresborg er vel verdt et besøk!

Trondhjems Skiklub har følgende utmerkelser:

Gråkallgubben

Tildeles den som har vært aktiv skiinstruktør ved Barneskikursene i minst 10 år.
Statuetten, som er et Gråkall-troll utskåret i tre, er blitt utdelt til en rekke instruktører. Det er styret i Skiinstruktørenes gruppe som er ansvarlig for innstilling og tildelingen.

Øvrige utmerkelser vedtas av styret i Trondhjems Skiklub. Klubben har en hederskomite som innstilling til styret på aktuelle kandidater. Det gjelder følgende utmerkelser:

Miniatyrmerke i sølv

Merket ble innstiftet i 1926 og er en påskjønnelse til medlemmer av Skiklubben og andre som har gjort seg fortjent, som takk for tjenester som er kommet klubben til gode.

Miniatyrmerke i gull

Merket ble innstiftet i 1959. Gullmerket blir brukt som heder og takk til Skiklubbens leder når de går av og er fortjent til det, eller til andre personer som har gjort seg særlig fortjent til hederstegnet.

Graakallmedaljen

Gråkallmedaljen ble innstiftet ved generalforsamlingens beslutning i 1918, med motto Mot – Snarraadighet – Kraft. Samtidig ble følgende statutter for medaljen vedtatt: Gråkallmedaljen, som er Trondhjems Skiklubs høyeste utmerkelse, utdeles av styret uavhengig av premier og kun til skiløpere som gjennom lengre tid har vist fremragende dyktighet, eller til andre som har gjort seg særlig fortjent av skisporten.

Den regnes som Midt-Norges høyeste utmerkelse til en skiløper. Den første utdelingen skjedde i 1919 til Gustav Bye, Trondheims første skikonge. Det er pr. i dag (2013) utdelt til sammen 60 Gråkallmedaljer.

Æresmedlem

Styret i Trondhjems Skiklub kan utnevne en person som æresmedlem når vedkommende over lengre tid har gjort en ekstra stor innsats for klubben. Pr. i dag (2018) har klubben seks æresmedlemmer: Trond Lykke, Bjørg Sliper, Gaute Myhre, Dag Herrem, Truls Gjestland og Marthe Gjestland.