fbpx
Kontaktdetaljer

Besøksadresse: Skistua
Åpningstider: Alle dager 0900-1500
Postadresse: Trondhjems Skiklub, Pb 1185 Nyborg, 7420 Trondheim
Telefon: 72 56 03 31
E-post: post@skiklubben.no

Ta gjerne kontakt

Bakgrunn

Trondhjems Skiklub ble stiftet i 1884 og har en lang historie i marka, som tilrettelegger og idrettslag.

Skiklubben har også en lang tradisjon i å arrangere renn. Hele 47 kongepokaler er delt ut i regi av Trondhjems Skiklub.

  • Skiklubben skal gjennom sine aktiviteter motivere folk i alle aldre til fysisk utfoldelse og restitusjon i skog og mark.
  • Skiklubben skal bidra til å ivareta og videreutvikle marka for Trondheims befolkning.
  • Skiklubben arbeider for skiidrettens fremme.

Skistua har vært Skiklubbens tilholdssted i mer enn 100 år. Den første Skistua ble innviet i 1896. I dag drives Skistua av Stiftelsen Skistua.

Styret

Leder
Jan Gunnar Storli

Styremedlemmer
Anne Strøm Nakstad, Nestleder
Thor Arne Falkanger
Knut Vestbø
Arve Hamar
Julie Øvrelid
Steinar Line, Skiinstruktørene
Stein Børre Torp, Bymarkveteranene

Varamedlemmer
Marte Mølnvik
Petter Haug Jenssen

Ansatte

Daglig leder: Gry Haug Binde, gry@skiklubben.no

Prosjektleder: Line Selnes, line@skiklubben.no

Prosjektleder arrangement og drift: Eirik Telebond, eirik@skiklubben.no

Markeds- og kommunikasjonskonsulent: Nina H. Karlsnes, nina@skiklubben.no

Rådet

Kjetil Lehn, Leder
Truls Gjestland
Helge Olav Aarstein
Ole Wik
Gaute Myhre
Eli Normann Næss
Steinar Line
Inge Sigstad
Ola Aalde
Per Eriksen
Erling Haug
Knut Vestbø
Arve Hamar

Vedtekter

Last ned:

Årsberetninger

Trondhjems Skiklub har kontor på Skistua i Bymarka.

Trondhjems Skiklub har kontor i 2.etg på Skistua i Bymarka.

Trondhjems Skiklub

Besøksadresse: Skistua, Fjellseterveien 501, 7020 Trondheim
Åpningstider: Alle hverdager 09-15
Postadresse: Trondhjems Skiklub, Pb 1185 Nyborg, 7420 Trondheim
Telefon: 72 56 03 31
E-post: post@skiklubben.no

Gråkallen skileik: skileik@skiklubben.no
Gråkallen Skisenter: post@skiklubben.no
Skistua kafe/restaurant: skistua@prima-as.no

Daglig leder: Gry Haug Binde, gry@skiklubben.no
Prosjektleder: Line Selnes, line@skiklubben.no
Prosjektleder arrangement og drift: Eirik Telebond, eirik@skiklubben.no
Markeds- og kommunikasjonskonsulent: Nina H. Karlsnes, nina@skiklubben.no

Styrets leder: Jan Gunnar Storli (2018/19)

Skiinstruktørene

Skiinstruktørene er en undergruppe under Trondhjems Skiklub og består av oppunder 100 aktive skiinstruktører. Vi arrangerer skikurs for barn og voksne, kurs i instruksjon, temakvelder og møter for medlemmene og har hvert år en medlemstur til et skisted som en påskjønnelse for årets innsats.

Ta kontakt med oss om du vil bli med i et positivt og uformelt miljø med ski på beina!

Det største arrangementet vi står for er de årvisse og kjempepopulære Barneskikursene (les mer nedenfor), men vi prøver også å arrangere kurs og aktiviteter for barn i skolens vinterferie og arrangerer interne og eksterne kurs i instruksjon (se mer nedenfor). Vi forsøker også å etterkomme ønsker om kurs for voksne; kontakt oss!

I tillegg driver vi Instruktørbakken på Lille-Gråkallen samt Gråkallen Skileik som hver vinter samler ca 15 000 barn i alle aldre.

Vi ønsker flere instruktører i gruppa vår!
Spesielt for å møte den store pågangen av barn til Barneskikursene ønsker vi oss flere instruktører.  Hvis du allerede er utdannet skileikleder eller skiinstruktør i nordiske eller alpine grener – eller har tilsvarende kompetanse er du hjertelig velkommen i Skiinstruktørene. Om du ikke har slik utdanning holder vi kurs (se nedenfor)! Den eneste kvalifikasjonen som kreves for å bli med på et skiinstruktørkurs er at du har godt humør, synes det er artig å gå på ski selv – og har lyst til å lære barn og unge å bli glad i skiaktiviteter.

Barneskikursene  
Hvert år de to siste helgene i januar arrangerer vi Barneskikurs i skileik, løype, skiskøyting (fristil), slalåm, snøbrett og «turkurs». Årlig har vi deltagelse fra mellom 600 og 700 barn, og godt over 100 instruktører og assistenter er i aktivitet. Barneskikursene har egne sider her.

Instruktørkurs
Vi arrangerer interne temakurs/kvelder og instruktørkurs på ulike nivå og i ulike grener; skileik, nordisk, telemark, alpint eller snøbrett. De kompetansegivende kursene arrangeres i samarbeid med Den Norske Skiskole, Norges Skiforbund, og Norges Snowboardforbund og gir formell kompetanse for undervisning i skianlegg i Norge og i utlandet. Les mer om instruktørkurs her.

Bli med oss – barn på ski er glade barn!

Løypekjørerne

Det er Trondheim Bydrift, avdeling IPS, som har hovedansvaret for løypekjøringen i Trondheims markaområder. Trondhjems Skiklub er en av flere klubber som samarbeider med Trondheim Bydrift om løypeprepareringen og vi har ansvaret for omlag 3 mil av løypenettet i Bymarka. Jobben utfører vi i Skiklubben med snøscootere og sporlegger og slådd. Vi har omkring 20 mann som bytter på i helgene, og vi er alltid to når vi kjører. Skiklubben har 4 egne snøscootere.

Hva som er kjørt kan du lese om på vår føremelding, som oppdateres syv dager i uka, fra første snøfall om høsten, til siste mulige skitur på våren.

Skimuseet

Ernst Andreas Tønseth startet med å samle inn gamle skityper til Skiklubben, og de første skiene i samlingen ga han til klubben ved Skistuas innvielse i 1896. Med det som bakgrunn regner man at samlingen er verdens eldste.

I dag er Skimuseet på Sverresborg et samarbeidsprosjekt med Trøndelag Folkemuseum Sverresborg, og bygger på en deponiavtale datert 20. mai 1998 mellom Folkemuseet og Skiklubben. I denne avtalen står blant annet: Trondhjems Skiklubs historiske samling deponeres hos Trøndelag Folkemuseum. Formålet med deponeringen er å ivareta både Trøndelag Folkemuseums formål som er å samle, forske og formidle landsdelens kulturhistorie og Trondhjems Skiklubs formål som er å fremme interessen for skiløping i Trondheim.

Utstillingen ”På trønderski”, slik den er i dag, ble åpnet til prøve-VM på ski i Trondheim i 1996. Utstillingen har stått seg godt i disse årene. Hvert år kommer det nye premier, ski og skiutstyr fra de trønderske mestre, som er i verdensklassen. Premiesamlingen er imponerende!

Skimuseet på Sverresborg er vel verdt et besøk!

Trondhjems Skiklub har følgende utmerkelser:

Gråkallgubben

Tildeles den som har vært aktiv skiinstruktør ved Barneskikursene i minst 10 år.
Statuetten, som er et Gråkall-troll utskåret i tre, er blitt utdelt til en rekke instruktører. Det er styret i Skiinstruktørenes gruppe som er ansvarlig for innstilling og tildelingen.

Øvrige utmerkelser vedtas av styret i Trondhjems Skiklub. Klubben har en hederskomite som innstilling til styret på aktuelle kandidater. Det gjelder følgende utmerkelser:

Miniatyrmerke i sølv

Merket ble innstiftet i 1926 og er en påskjønnelse til medlemmer av Skiklubben og andre som har gjort seg fortjent, som takk for tjenester som er kommet klubben til gode.

Miniatyrmerke i gull

Merket ble innstiftet i 1959. Gullmerket blir brukt som heder og takk til Skiklubbens leder når de går av og er fortjent til det, eller til andre personer som har gjort seg særlig fortjent til hederstegnet.

Graakallmedaljen

Gråkallmedaljen ble innstiftet ved generalforsamlingens beslutning i 1918, med motto Mot – Snarraadighet – Kraft. Samtidig ble følgende statutter for medaljen vedtatt: Gråkallmedaljen, som er Trondhjems Skiklubs høyeste utmerkelse, utdeles av styret uavhengig av premier og kun til skiløpere som gjennom lengre tid har vist fremragende dyktighet, eller til andre som har gjort seg særlig fortjent av skisporten.

Den regnes som Midt-Norges høyeste utmerkelse til en skiløper. Den første utdelingen skjedde i 1919 til Gustav Bye, Trondheims første skikonge. Det er pr. i dag (2013) utdelt til sammen 60 Gråkallmedaljer.

Æresmedlem

Styret i Trondhjems Skiklub kan utnevne en person som æresmedlem når vedkommende over lengre tid har gjort en ekstra stor innsats for klubben. Pr. i dag (2018) har klubben seks æresmedlemmer: Trond Lykke, Bjørg Sliper, Gaute Myhre, Dag Herrem, Truls Gjestland og Marthe Gjestland.

Trondhjems Skiklub tar personvern og sikkerhet på alvor. Vi har satt oss inn i Norges Idrettsforbund retningslinjer og har oppdatert vår egen personvernerklæring. Les hvilke data vi behandler og hvordan dette håndteres.

PERSONVERNÆRKLÆRING

OM PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, der personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. For Trondhjems Skiklub (TSK) gjelder følgende (utdrag fra veileder fra NIF, vedtatt 20.12.17):

«Norges Idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd kan innhente og bruke slike opplysninger med hjemmel i «medlemsavtalen». Dvs. når en person blir medlem i idretten har idretten lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger

TSK behandler personopplysninger om medlemmer som er nødvendig og en forutsetning for medlemskap og aktivitet i norsk idrett. Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i norsk idrett. TSK behandler også personopplysninger om ikke-medlemmer som f.eks. deltar på arrangement i regi av klubben. Denne registeringen er basert på samtykke via påmelding eller registering, og er nødvendig for aktiviteten i idretten.

HVORFOR REGISTERER VI PERSONOPPLYSNINGER?
Formålet med all behandling av personopplysninger er ivaretagelsen av alle aktiviteter og medlemsavtalen, herunder gi god service til medlemmer og andre personer tilknyttet organisasjonen.

Medlemskap i TSK innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, roller og verv, forsikring, kurs og kompetanse, rapportering til offentlige myndigheter med mer.

HVORDAN INNHENTER VI INFORMASJONEN
Personopplysninger registreres hos oss på tre ulike måter:
1. Medlemsinformasjon du gir oss når du/ditt barn aktivt velger å bli medlem av TSK
2. Informasjon du gir oss når du/ditt barn velger å benytte våre aktivitetstilbud, arrangement, konkurranser, kurs og/eller ønske om nyhetsbrev
3. Informasjon vi samler når du besøker våre sider (cookies, logg, etc.)

TSK samler inn opplysninger gjennom innmeldingsskjema, påmeldingsskjema eller skjema for å motta nyhetsbrev på våre hjemmesider.

HVORDAN BRUKES OPPLYSNINGENE
Personopplysningene brukes av de som har et rettmessig behov for tilgang til disse, f.eks.:
• For å administrere skiklubbens medlemmer og betalinger, samt følge opp lisenser og forsikringer mv.
• For å administrere påmeldinger, deltakelse og betalinger i aktivitetstilbud, kurs og konkurranser
• For å tilby god medlemsservice og informasjon om relevante aktiviteter og tilbud

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES I TSK?
• Navn
• Adresse
• Fødselsdato
• Kjønn
• E-post
• Type medlemskap
• Familierelasjon (ved familiemedlemsskap)
• Faktura- og betalingshistorikk
• Relevant eller viktig informasjon knyttet til medlemskap og aktivitet, og evt. roller en har i idretten
• Evt. andre kontaktopplysninger som telefonnummer
• Resultater fra konkurranser
• Lisens og forsikring
• Antall år som medlem, tidligere deltakelse på aktiviteter, arrangement, kurs og konkurranser
• Bilder og video tatt fra aktiviteter, arrangement, kurs og konkurranser – med eksplisitt samtykke ved påmelding
• Ønsket størrelse på t-skjorte ved påmelding til Multisportsuka
• Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-post, SMS, ol.

HVEM BEHANDLER INFORMASJONEN?
Trondhjems Skiklub, ved daglig leder Gry Haug Binde, er behandleransvarlig for klubbens håndtering av personopplysninger. Det daglige ansvaret kan være delegert til ansatte for ulike virksomhetsområder.

Tilgangen til personopplysninger er tilgangsstyrt. Ansatte og frivillige som har behov for tilgang til data for å kunne utføre sin jobb/verv vil få tilgang etter behov, og disse har også taushetsplikt. Tilgang fjernes når behovet er opphørt. Personer utenfor klubben vil ikke gis tilgang til personopplysninger. Unntaket for dette er databehandlere/representanter for systemeiere som utfører tjenester for TSK, dette for å ivareta support mv.

HVOR LAGRES INFORMASJONEN?
Databehandlere vil kun bruke personopplysninger til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre en tjeneste for TSK. Her er oversikten på hvor informasjonen lagres:

• Innhentet medlemsinformasjon lagres i vårt medlemssystem Styreweb. Medlemsinformasjonen blir lagret i NIF sitt medlemssystem. NIF utleverer personopplysninger til Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret for styre og ledelse i alle juridiske organisasjonsledd fordi de er rettslig forpliktet til dette. Det kreves ingen databehandleravtale mellom idrettslag og NIF/sentrale organisasjonsledd. De har hver for seg lovlig behandlingsgrunnlag for sine medlemmers personopplysninger. Sammen har de også et lovlig behandlingsgrunnlag for å utlevere opplysningene til den andre part.
• Fakturerings- og betalingshistorikk for medlemmer lagres i vårt medlemssystem Styreweb.
• E-postadresser lagres i vårt markedsføringssystem MailChimp – som brukes til medlemskommunikasjon, samt utsendelse av informasjon til andre som har gitt samtykke.
• Påmeldingsinformasjon i konkurranser lagres i påmeldingsplattform EQ Timing.
• Påmeldingsinformasjon i arrangement lagres i påmeldingsplattformen Hoopla.
• Annen fakturerings- og betalingshistorikk lagres i systemet Xledger – levert av Sparebank1 Regnskapshuset Smn AS.
• Bilde- og videomateriell lagres på egen server med kun tilgangsstyrt adgang for ansatte i TSK.
• Opplysninger som brukes til administrering opp mot ulike arrangement, samt rapporter og arkiv for intern informasjon lagres på adgangsstyrt Sharepoint – levert av Office 365.
• Bildegalleri og innmeldingsinformasjon lagres også i serveren på vår hjemmeside som leveres av Xmedia. De har administrasjonstilgang med support og driftsansvar.

Informasjonskapsler (cookies)
Våre nettsider benytter informasjonskapsler i forbindelse med analyseverktøyet Google Analytics. Hensikten er å gi oss informasjon om hvordan nettsidene benyttes og sikre din brukeropplevelse. Å tillate informasjonskapsler er noe du selv velger (nb, dersom du ikke aksepterer bruk av cookies, vil du kunne oppleve at noen funksjoner ikke fungerer optimalt).

Facebook Pixel: TSK bruker Facebook Conversion Tracking Pixel til å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook. Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook.

Sikker side: TSK bruker HTTPS kommunikasjon (SSL Sikkerhetssertifikat) for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og oss.

Nyhetsbrev: Som medlem mottar du regelmessig nyhetsbrev fra oss. Nyhetsbrevet kan du selv melde deg av via lenke nederst i brevet, hvis du ønsker. Som medlem kan du også motta viktig informasjon fra oss direkte fra vårt medlemssystem eller på e-post fra ansatte i TSK. Dette er informasjon som følger medlemskapet. Dersom du har oppgitt mobiltelefonnummer/e-postadresse, er dette å anse som et samtykke til at vi kan kontakte deg per e-post og SMS med bakgrunn i medlemsavtalen.
For ikke-medlemmer er det mulig å abonnere på nyhetsbrev fra TSK. Dette er frivillig, og du kan når som helst trekke ditt samtykke ved avmeldingsfunksjonen i det aktuelle nyhetsbrevet.

DINE RETTIGHETER
Som medlem og bruker av nettsidene våre har du rett til å be om innsyn i personopplysningene, samt rett om å korrigere feilaktige opplysninger. Retting og sletting av registrerte opplysninger er hjemlet i medlemsavtalen – som også gir noen begrensende unntak. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt.

Ulike lover stiller krav til vår oppbevaring av personopplysninger i flere sammenhenger, også etter at ens aktive forhold til idretten er avsluttet. Eksempler på dette er i forbindelse med forsikring/lisens og bokføring av økonomiske transaksjoner, eller at en har idrettsresultater eller roller som innebærer behov for å ivareta historiske opplysninger.

KLAGE
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til gjeldende regelverk, kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på www.datatilsynet.no.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
TSK forbeholder seg retten til å oppdatere personvernerklæringen til enhver tid. Informasjon om oppdateringer og endringer publiseres gjennom våre digitale kanaler.

KONTAKTINFORMASJON:
E-post: post@skiklubben.no
Org.nr: 982694655
Postadresse: Trondhjems Skiklub, Pb 1185 Nyborg, 7420 Trondheim

Du finner informasjon om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten på idrettsforbundet.no

Oppdatert juli 2018