Denne helgen legger vi turen opp i et av Trondheims populære markaområder, nemlig Estenstadmarka. Her på østsiden av Trondheim ligger et av Trondheim kommunes serveringssteder, Estenstadhytta.

Vi har merket Søndagsturen ut fra to utgangspunkt, parkeringen ved
Bekken gård og fra parkeringen ved Dragvoll. Det er merket mellom parkeringsplassene, noe som gir en lang rundtur. Starter du på Bekken, følger du Estenstadveien og turstien mot Dragvoll. Fra Dragvoll går turen over Stokkanhaugen, videre Stokkleiva til Stokkplassen. Derfra opp Stokkåsen og over til Estenstadhytta. Etter en god og fortjent rast på hytta går turen over til Månen og ned til Styggdalen. Her er deler av turen ikke egnet for barnevogn. Fra Bekken går kort løype opp langs vegen til Estenstadhytta. Underveis passerer man Tømmerholtet og de mange nye adkomstene til Estenstad- dammene. Legg gjerne turen nedom vannkanten. Barnevogn er det ikke problem å ta med her. Litt tungt oppover, men hjemover er det utforbakke. Retur til bekken kan legges om Månen og Styggdalen.