Dagens Løype 2023

Dagens Løype 2023 inneholder 14 flotte turer i Trondheims markaområder. Ved å følge Skiklubbens gule merkebånd hver helg gjennom vinteren vil du bli godt kjent i skiløypene som er i Trondheimsområdet.

Dagens Løype 2023

Hver helg fra og med nyttårsaften merkes ulike løyper rundt om i marka med Skiklubbens gule bånd. Det er 58 år siden vi i Trondhjems Skiklub arrangerte Dagens Løype for første gang. Det ble fort en suksess, som vi har fortsatt siden.

Med å følge Dagens Løype gjennom sesongen, blir man godt kjent i Trondheimsregionenes markaområder. Løypene er enkelte steder kjørt med maskin eller med snøscooter, mens de noen steder er tråkket med ski. De aller fleste løypene passerer serveringssteder, hvor det er muligheter for rast.

Vinteren 2022 / 2023 starter Dagens løype selveste nyttårsaften, og avsluttesførste helga i påska.

Heftet
Heftet for Dagens Løype beskriver alle sesongens turer og angir løypene med enkle kart. Her finner du også tips om buss og parkeringsplass, samt evt. serveringssted for hver tur. Heftet er tilgjengelig for alle digitalt.

Skiklubben takker alle sine samarbeidspartnere, annonsører, løypeleggerne og kommunens løypekjørere for støtten til og arbeidet med Dagens Løype.

Vi ønsker deg fine turer og gode opplevelser i marka med Dagens Løype.

Oversikt over Dagens løype 2023

RUTEBESKRIVELSE:
Årets første løype starter fra Fjellseter, og utgangspunktet er lysløypa på sydsiden av Fjellseterveien. Løypa går først i 5-km’ern over Trekantmyra og deretter langs den gamle 3-km’ern i sydkanten av Vintervannsmyra fram til veien inn til Elgsethytta som følges til ves- tenden av Vintervann. Der starter Vårløypa som går sydover rundt Litlheia og så nordover på østsiden, under Storheia, langs Kvistingen og Litl-Kvistingen og fram til Elgsethytta. Her er det etter 8,5 km naturlig med en rast. Tilbaketuren legges først langs hovedløypa, men ved Vullumen tar vi av mot venstre og går Kalmarløypa rundt Vintervannshøgda til Vintervannet. Mot Fjellseter går vi langs sydsiden av Vinter- vannet og hovedløypa mot Henriksåsen P-plass. Ved Gråkallen Skileik tar vi lysløypa nedover og tilbake til Fjellseter. Det er Løypelaget i TSK som preparerer Vårløypa.

Kort løype: 8 km
Lang løype: 11 km
Buss: Nr. 26
Parkering: Øvre og nedre Fjellseter og Henriksåsen

RUTEBESKRIVELSE:
Årets andre tur går på Skaunakjølen med valgfritt utgangspunkt fra Krogstadsetra eller Melbyslettet.

Fra Krokstadsetra (350 moh.): bratt ca. 400 m, så flatt og lett over Storvollmyra til jevn stigning mot Tomåsen (513 moh.). Fra Tomåsen er det rundløype, enten mot Svarttjønna (442 moh.), eller mot Elgshøgda (537 moh.). Fra Elgshøgda storslagen utsikt mot Sylan i øst, Igelfjellet, store deler
av Trollheimen, med Snotas kjente profil godt synlig. Videre ser vi Hemnekjølen, Byneset og Gråkallen (ta gjerne med kikkert). 700m ned fra Elgshøgda (Ølshøgda) går det løype mot Svartjønna og videre sørover og tilbake til Krokstadsetra.

Fra Melbyslettet går det slakt oppover med kupert terreng frem til vi møter løypa fra Svorkmo. Her tar vi til høyre (også mulig til venstre hvor du kommer til Elgshøgda fra sør (baksiden)) og 1 km lenger frem er du ved Svarttjønna (trimkasse). For å komme til Elgshøgda tar du til høyre og etter slakt/kupert terreng stiger det på opp til toppen. Til venstre ved Svarttjønna kommer du
inn i runden om Tommåsen og derfra opp til Elgshøgda. Det er opparbeidet ny stor parkeringsplass på Melbyslettet og veien fram dit er bred og fin.

Til parkering Krokstadsetra: Kjør til Skaun kirke, ta av mot Aunan, første kryss til venstre mot Aunan, følg denne veien gjennom gårdstun (Svee) og opp til Krokstadsetra.

Til parkering Melbyslettet: Fra Børsa 5 km til Eggkleiva, til høyre før bro ved Laugen. Ca. 5 km til Foksetkrysset, til venstre her, følg denne vei til skilt Melbylykkja, ta til høyre der. Følg denne veien til veidele ca. 2 km fra bom.

Lengde Krokstadsetra − Elgshøgda via Svarttjøna t/r: 15 km
Lengde Mellingsæterveien − Elgshøgda via Tomåsen t/r: 14,7 km
Parkering: Krogstadsetra
Bompenger på Krokstadseterveien og Mellingseterveien.

RUTEBESKRIVELSE:
Vassfjellmarka er et familievennlig skiterreng med parkeringsplassen på Langmyra som utgangspunkt. En kan også starte fra Vassfjellet Skisenter, men derfra er det en kraftig stigning på 2 km opp til rundløypa på 11 og 15 km. Fra parkeringsplassen på Langmyra er det også en 4 km lang flat rundløype på ca. 4 km som passer spesielt for små barn/pulk og andre som foretrekker flate løyper. Til parkeringsplassen på Langmyra er det adkomst fra fylkesveien Ler – Klæbu – Sandmoen. Løypa går i lett terreng fra parkerings- plassen på Langmyra mot foten av Vassfjellet, forbi Flåvollen, svinger opp til toppen av Vuluåsen og videre over myrene ved Ulvtjønna. Herfra går 11 km løypa langs Holmyråsen og tilbake mot parkeringsplassen, mens langløypa på 15 km krysser veien til Flåvollen, derfra stigning opp til Reitvollen. Videre ned til søndre del av Langmyra opp til Homyra, langs Brattlikammen og ned til utgangspunktet. Løypelegger Flå IL ønsker god tur.

Kort løype: 11 km
Lang løype: 15 km
Buss: Til Vassfjellet Skisenter
Parkering: Langmyra

RUTEBESKRIVELSE:
Kort løype
Denne starter på Bekken og går opp til Styggdalen og halvveis inn den tar en ned mot Estenstad- og Tømmerholtdammen før løypa går opp til Estenstadhytta og ned lysløypa tilbake til Bekken.
Mellomlang løype
Denne starter på Bekken og går opp og gjennom Styggdalen. Videre går den opp den øvre løypa og kommer inn på Fåfengmyra, før den går mot Rossmo og ned til Reinåsen, videre bort forbi Movollen og opp til Austlimyra. Den går så ned i Styggdalen og halvveis inn den tar en ned mot Estenstad- og Tømmerholtdammen før løypa går opp til Estenstadhytta og ned lysløypa tilbake til Bekken.
Lang løype
Denne starter på Bekken og går opp og gjennom Styggdalen, videre opp og over Lomtjønnsmyra. Der går den videre til Stakkalhøgda, over Liaåsen og ned til Fåfengmyra. Så går den mot Rossmo og ned til Reinåsen, videre bort forbi Movollen og opp til Austlimyra. Den fortsetter ned i Styggdalen og halvveis inn den tar en ned mot Estenstad- og Tømmerholtdammen før løypa går opp til Estenstadhytta og ned lysløypa tilbake til Bekken.

Løypelegger Wing OK ønsker god tur!

Kort løype: 7 km
Middels løype: 15,5 km
Lang løype: 20 km
Buss: Nr. 3 eller 12
Parkering: Bekken

RUTEBESKRIVELSE:
Løypa starter ved Ferista og går forbi Baklia og Tunga til Lavollen. Videre går vi over Lavollen, forbi Nydammen til Tømmerdalen. Derfra følges gamle Bynesveg over Svahylla til Klefstadmyra. Der bryter vi av sørover til Vintervannet. Fra Vintervannsmyra følger vi Torshaugløypa over Solemsåsen ned til Femstikrysset, der vi kommer inn på lysløypa det siste stykket ned til Ferista. O-avdelingen i Freidig er løypelegger.

Løypelengde: 18 km
Buss: Nr. 26 eller 21
Parkering: Ferista

RUTEBESKRIVELSE:
Velkommen til Malvikmarka. Malvik IL byr denne helga på tur til Vulusjøen. Løypa starter fra Sveberg og følger lysløypa mot Jervskogen. Ved Vulusjøen tar løypa av mot Vulusjøhytta. Der er det muligheter for rast. Hytta drives av Malvik IL. Fra Vulusjøhytta går kort løype mot Husmyra, over Tøftin, Vulusjødalen og frem til Kringelmyra, før den går over Skarpåsen og kommer inn på lysløypa ved Svarttjønna. Derfra følges lysløypa tilbake til Sveberg. Kort løype er 17 km. Alternativ til kort løype er å gå samme veg tilbake, frå Vulusjøhytta da er det 14,2 km. Lang løype går fra Vulusjøhytta til Mørkdalstjønna og over til Ålvatnet og Husmyra. Fra Husmyra går det over Tøftin til Vulusjødalen og Kringelmyra, før Skarpåsen og Svarttjønna. Derfra lysløypa inn til Sveberg. Det går også an å starte turen fra Jervskogen og Hønstad. Malvik IL er løypelegger og ønsker alle god tur!

Kort løype: 17 km
Lang løype: 20 km
Buss: Nr. 310 eller 330 til Svebergkrysset (ca. 1 km gange fra bussholdeplassen)
Parkering: Sveberg, eventuelt Jervskogen eller Hønstad

RUTEBESKRIVELSE:
Dagens Løype går denne gang i de sørlige trakter av Bymarka. Turen starter i Granåsen ved den store parkeringsplassen. Vi følger oppkjørt løype fra Granåsen og opp Strupen, forbi Kåttåtjønna over Storsætermyra. Her er det lett og trivelig terreng. Ved Buskleinbekken tar kort løype av til høyre og sikter seg inn på løypa som går opp mot Rønningen. Her er det anledning til å kjøpe seg mat og drikke. Lang tur tar til venstre ved Buskleinbekken og videre mot Ringvål skiarena. Nordover fra Ringvål skiarena følger vi oppkjørt løype på østsiden av Lauglovatnet, like vest for Vellikvatnet og opp over Stabbursmyra til østre ende av Bjørktjønna. Turen går videre til vi kommer inn på løypa fra Marka til Rønningen. Kort og lang løype kommer sammen på Rønningen, og begge fortsetter nedover til Sølvskakkeltjønna, gjennom Strupen og tilbake til der vi startet i Granåsen. O-laget Trollelg har ansvaret for løypa og ønsker alle god skitur!

Kort løype: 10 km Lang løype: 15 km
Buss: Nr. 23
Parkering: Granåsen

RUTEBESKRIVELSE:
Dagens løype denne helga går i Bratsberg og Strindamarka. Starten går fra Bratsberg skistadion, og de første 5 km går i Bratsberg Idrettslag sine løyper i Røstadmarka. Ved Reinåsen langs Ny Jord-vegen, ca 5 km ut i løypa, møtes Bratsbergløypa og løypa som Trondheim Bydrift drifter i Strindamarka og Esten- stadmarka. Ønsker man å gå kort løype følger man Bratsber- gløypa tilbake til stadion. Etter å ha krysset Ny Jord-vegen tar løypa til høyre, og passerer gårdene Østre Reinåsen og Movollen på vei til Austlimyra. Her får man bryne seg på noen skikkelige motbakker. Fra Austlimyra fortsetter det i motbakke på sørsida av Tomsetåsen, helt opp til Liaåsen. Ønsker man en noe kortere tur kan man imidlertid holde til venstre ved Austlimyra. På Liaåsen er man på Strindamarkas høyeste punkt, 429 moh. Her er de verste motbakkene unnagjort, og noen raske kilometere med utforkjøring og variert terreng venter resten av turen. Ved gården Rosmo finner man klubbhuset til Oppstrinda Salongskytterlag, hvor Bratsberg IL i samarbeid med Estenstad- hytta vil ha åpen kafé denne helga. Etter å ha passert Rosmo kommer man igjen til Reinåsen, hvor man krysser Ny Jord-vegen på samme sted som tidligere, før man følger Bratsbergløypa tilbake til utgangspunktet. Bratsberg IL ønsker alle en riktig fin tur!

Kort løype: 9 km
Middels løype: 14 km
Kort løype: 19 km
Buss: Nr. 74
Parkering: Bratsberg Skistadion

RUTEBESKRIVELSE:
Denne helga går turen i de sørlige trakter av Bymarka. Dette er et terreng som Skogskarene kjenner godt. Start fra Skogly. Fra parkeringsplassen går løypa ut langs skistadion til Leinstrand IL. Løypa tar av fra lysløypa og går over Skarsleite, videre ut til Busklein- bekken og over Storsetermyra retning Sølvskakkeltjønna. Her kommer løypa fra Granåsen, hvis du starter der.
Vi tar av til Rønningen i krysset hvor vi møter løypene fra Smistad og Granåsen. På Rønningen kan du ta kafferasten, før du fortsetter over Leiråsen og ned mot Marken.

Kort løype tar av mot Svartvatnet og fortsetter forbi Vellikvatnet og Lauglovatnet tilbake til start på Skogly. Lang løype fortsetter mot Bjørktjønna og Torgeirstuseter, følger videre Marka Rundt-traséen inn i Langdalen, opp til Bjørndalsmyra, over til Rogntjønna. Derfra går det ned mot Vintermyra og østover myrene og inn i lysløypa som tar deg tilbake til starten ved Skogly.

Skogskarenes klubb er løypelegger og ønsker god tur!

Kort løype: 12 km Lang løype: 16 km
Buss: Nr. 78
Parkering: Skogly/Granåsen

RUTEBESKRIVELSE:
Det er klart for en ny forfriskende skitur i marka om bare vær og føre blir slik vi ønsker oss det. Starten for Dagens Løype denne gang går fra Nilsbyen. Løypa går forbi Frøset og Klokktjønna fram til Marka. Herfra går kort løype på vestsiden av Skjellbreia fram til Grønlia. Lang løype fortsetter fra Marka opp langs Gamle Bynesvei til den tar opp tømmerveien mot Markhaugbergan. Vi krysser Lindboeløypa under Litlheia og følger deretter maskinpreparert trasé fram til Vintervannshøgda. Så følger vi Torshaugløypa ned til kartoppslaget på Fjellsetermyra hvor vi tar ned mot Stykket. Etter å ha passert Saga er vi kommet inn på sporet mot Nilsbyen igjen, og er snart fremme etter en trivelig og oppkvikkende rundtur.

Kort løype: 10 km
Lang løype: 18 km
Buss: Nr. 11 eller 23
Parkering: Nilsbyen

RUTEBESKRIVELSE:
Løypa går i de nordlige deler av «klassiske Bymarka». Turen starter fra barnehagen øverst i Trollahaugen. Det er også mulig å starte turen fra Baklidammen. Fra Trollahaugen går turen i lett stigning opp langs veien til Holstvollen. Videre går turen i ganske flatt lende forbi Holstdammen til Damhaugen. Herifra er det en del stigning opp mot Tømmerdalen og videre opp til Svahylla. Fra Svahylla er det litt unnabakke til Klefstadmyra før det stiger noen flere høydemeter opp til Vintervatnet. Videre følger man enkleste rute via Storsvingen til Tunga, og videre til Baklia. Baklia er det andre startpunktet på runden. Fra Baklia går traseen litt nedover langs Baklibekken før den svinger opp Åengløypa mot Geitfjellet. Løypa følger så en del myrdrag oppe i høyden før den stuper ned i retning Tikneppen og Driftsvegen. Fra Driftsvegen svinger man ned til Nydammen og følger denne til Damhaugen. Siste biten av runden følger enkleste vei fra Damhaugen til Trolla via den gamle lysløypa til Trolla idrettslag. Trolla Idrettslag er helgens løypelegger og ønsker alle en riktig god tur.

Løypelengde: 18 km
Buss: Nr. 26 eller 21
Parkering: Trollahaugen/Baklia

RUTEBESKRIVELSE:
Leinstrandmarka blir arena for utfarten denne helga. Leinstrand Idrettslag har, med utgangspunkt i skiarenaen på Ringvål, lagt opp til tre valgmuligheter for Dagens Løype – alt etter ens eget kondisjonsnivå. Løypa går på østsiden av Lauglovatnet fram til Vellikvatnet, der den dreier østover og sirkler seg opp til Brumyra. Herfra går det i slakt og pent terreng unna ned til Bekkkrokan der vi kommer inn på løypa til Rønningen. I kjente trakter følger vi så denne over Leiråsen og inn til Marka. Herfra tilbake til vestsida av Bjørktjønna der vi tar langløypa opp Langdalen. Her får vi bratt stigning opp til Bjørndalsmyra.

Løypa passerer Rogntjønna og vi får frisk unnakjøring før løypa slakker av på myrene fram mot Skogly. I alt en rundtur på ca 20 km. Velger vi tilbaketuren om Vellikvatnet, fra Bjørktjønna, går turen i slakkere terreng framover i Lauglomarka og vi korter inn turen noe. Lettvarianten som passer for de aller minste, og ikke minst de som ikke er i så god form, er på ca. 7 km. Den har Vellikvatnet som innerste punkt.

Kort løype: 7 km Lang løype: 20 km
Buss: Nr. 78
Parkering: Skogly

RUTEBESKRIVELSE:
Nordmarka i Klæbu er etterhvert blitt en populær arena for Dagens Løype. Her er det et lett og vekslende terreng, ikke minst passer løypene godt for familier. Det er best å starte turen fra Gjenvollhytta, ca. 4 km nord for Brøttem. Men turen kan også starte fra Saksvikvollen på veien mellom Jonsvatnet og Dragsten. Her er imidlertid parkeringsplassen mer begrenset. Lengden er den samme i begge tilfeller. De ekstra spreke kan ta turen opp Langdalen og over Langåsen. Da vil en forlenge turen med ca. 3 km i tilnærmet fjellterreng og flott utsikt. Gjenvollhytta – omtrent ved starten fra Brøttemsiden − er åpen for servering. Her kan man få kjøpt mat og drikke, til og med rømmegrøt. Stor parkeringsplass like ved hytta.

Kort løype: 15 km
Lang løype: 18 km
Buss: Klæburuten til Brøttem + 4 km gange
Parkering: Gjenvollhytta

RUTEBESKRIVELSE:
Vi i NTNUI ønsker denne helgen velkommen til Dagens løype med start og mål ved Henriksåsen Parkering. Herfra går turen forbi Vintervatnet, og retning Litlheia. I sørenden av Kvistingen følger ruten ca. 1 km med scooterspor nordover på vestsiden av Kvistingen. Litt før halvveis langs Kvistingen kan man følge tråkket opp og ned til Storheia hvis forholdene tillater det. Her er det bare å nyte utsikten ut over Trondheimsfjorden! Etter denne avstikkeren fortsetter man scootersporene nordover og treffer igjen på preparerte løyper. Turen går videre forbi Elgsethytta hvor man kan ta en liten rast, eller fortsette videre hjemover. Ruten tar en halvrunde rundt Vintervasshøgda før man er tilbake ved Vintervatnet og til slutt Henriksåsen Parkering. Turen egner seg for både turfolk og familier med pulk. Det er også gode muligheter for å utvide runden, for eksempel ved å ta ned Skjelbreidalen etter Vintervatnet i starten, og opp Lindboeløypa til Kvistingen for den som liker motbakker. Vi i NTNUI ønsker alle en god tur i Bymarka!

Løypelengde: 10 km
Buss: Nr. 26
Parkering: Henriksåsen [50kr i avgift]