Ski etter skoletid

Ski etter skoletid (SES), er et tilbud til barn i 1.-3./4. trinn på utvalgte skoler. Gjennom et 4-ukers tilbud (4 x 75min) i Gråkallen Skileik utvikler barna grunnleggende skiferdigheter gjennom skileik.

Fokuset på skiskolen er at barna skal utvikle skiferdigheter gjennom skileik, og ikke minst skape gode opplevelser med ski på beina. Gråkallen Skileik er en unik arena for fantastiske skiopplevelser og utvikling av barnas motoriske ferdigheter. Vi bruker bevist ikke staver på SES ettersom balansen på ski blir bedre uten staver ved skileik.

De som benytter seg av skitilbudet vårt, blir transportert med buss til og fra Skistua.  Barna skal kle seg med varme vinterklær som de har på skolen, med en matpakke i lomma. Skisko og ski lånes ved ankomst. Skiklubben stiller med voksne som sørger for trygg og god organisering av barna i skolegården. Vi er opptatt av å gi barna et godt skitilbud rett etter skoletid og dermed frigjøre mer tid til lekser og fritid.