Ski etter skoletid

Barnas skiskole SES, Ski etter skoletid, er et tilbud til barn i 1.-3. trinn ved Ila, Steinerskolen (Ila), Åsveien, Nyborg og Singsaker, som skal ha tilhold i Gråkallen Skileik. I Granåsen tilbyr vi SES til barn ved Byåsen, Eberg, Dalgård, Hallset og Berg skole. Vi ønsker å utvide tilbudet til å gjelde flere skoler neste år. Gjennom et 5-ukers tilbud (5 x 75min) utvikler barna grunnleggende skiferdigheter gjennom skileik.

De som benytter seg av skitilbudet vårt, blir hentet med buss på skolen og kjørt til skiskolestedet. Barna møter opp i vinterklærne de har på skolen. Skisko og ski lånes ved ankomst. Skiklubben stiller med voksne som sørger for trygg og god transport til og fra skiskolen. Skiklubbens instruktører bidrar til god stemningen og varierte og morsomme aktiviteter. Barna kjøres tilbake til skolen sammen med en voksen fra skiskolen. Vi er opptatt av å gi barna et godt skitilbud rett etter skoletid og dermed frigjøre mer tid til lekser og fritid.

Fokuset på skiskolen er at barna skal ha det gøy og programmet tilpasses barnas ferdigheter og forutsetninger. Barnas skiskole er en unik arena for fantastiske skiopplevelser og for å utvikle barnas motoriske ferdigheter. Stort sett bruker vi ikke staver under kurset, balansen på ski blir mye bedre uten.