Viktig informasjon

På grunn av Covid-19 blir det ingen buss i år. Transporten organiseres privat av foreldrene. Vi oppfordrer til samkjøring i henhold til SFO sine kohorter.

Hvis arrangementet må avlyses eller nedskaleres grunnet Covid-19, blir hele deltakeravgiften refundert.

Ski etter skoletid

Barnas skiskole, Ski etter skoletid (SES), er et tilbud til barn i 1.-3. trinn på utvalgte skoler. Gjennom et 5-ukers tilbud (5 x 75min) i Gråkallen Skileik utvikler barna grunnleggende skiferdigheter gjennom skileik.

De som benytter seg av skitilbudet vårt, blir hentet av foreldrene på skolen og kjørt til Skistua*.  Barna møter opp i vinterklærne de har på skolen, med en matpakke i lomma. Skisko og ski lånes ved ankomst. Skiklubben stiller med voksne som sørger for trygg og god organisering av barna i skolegården. De blir fulgt i sine kohorter fra skolegården til bilene både ved henting og levering.  Vi oppfordrer foreldre til å samkjøre i tråd med skolens kohorter. Skiklubbens instruktører bidrar til god stemning og varierte og morsomme aktiviteter. Vi er opptatt av å gi barna et godt skitilbud rett etter skoletid og dermed frigjøre mer tid til lekser og fritid.

Fokuset på skiskolen er at barna skal ha det gøy ,og programmet tilpasses barnas ferdigheter og forutsetninger. Barnas skiskole er en unik arena for fantastiske skiopplevelser og for å utvikle barnas motoriske ferdigheter. Stort sett bruker vi ikke staver under kurset, balansen på ski blir mye bedre uten.

Trondhjems Skiklub tar smittevern på alvor. Vi følger de nyeste retningslinjene fra Norges Idrettsforbund.

*På grunn av virussituasjonen må vi i år kutte ut busstransport til alle skoler hvor SFO har mer enn en kohort.

Smittevern på Ski Etter Skoletid

HVORDAN HAR DERE KONTROLL OVER DELTAKERE PÅ BARNAS SKISKOLE?

Vi har deltakerlister som gir oss god kontroll på hvem som befinner seg på skiskolen til enhver tid.

HVORDAN VIL DERE ORGANISERE UTLÅN AV SKO/SKI?

Alle får låne ski og skisko hos oss. Instruktørene bruker munnbind og håndsprit når de hjelper barna med skoknyting og skiutlån.

HVORDAN TENKER DERE SMITTEVERN UNDER SKILEIKEN?

Skolene har forskjellige oppmøtesteder som er godt merket, skolene har også baser som er fra hverandre. Gruppene holder avstand mellom hverandre slik at det ikke blir kontakt mellom gruppene.
I selve Skileiken vil vi legge opp til faste grupper hver gang og innenfor det antallet myndighetene til enhver tid tillater. Det vil være en gjennomtenkt plan når det gjelder hvilke aktiviteter og hvilket utstyr som brukes, spesielt med tanke på nærkontakt.

HVORDAN VIL TRANSPORT HÅNDTERES?

På grunn av koronavirus er det foreldrene som skal frakte barna selv til og fra Skistua. Det er kun Steinerskolen som har oppsatt buss på grunna av at de har kun 1 kohort for hele SFO.

HVA SKJER DERSOM KURSET BLIR UTSATT? 

Dersom kurset mot formodning blir utsatt vil vi komme tilbake til eventuelle dager for gjennomføring.

VIL DELTAKERE FÅ PENGENE REFUNDERT VED ET NYTT SMITTEBRUDD/NY NEDSTENGING? 

Dersom myndighetene pålegger Trondhjem Skiklubb krav om å ikke kunne gjennomføre kurset som følge av Covid-19 vil påmeldte deltakere få refundert hele beløpet. Dersom kurset må avlyses midt i skiskoleperioden vil deltakerne få refundert tapte kursdager.

Dersom en SFO blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd i forbindelse med Covid19 vil vi ikke kunne tilby erstatning eller refundere deler av kursavgiften for den/de tapte kursdagene.

ER DET SAMME INSTRUKTØR HVER GANG?

Det vil bli samme instruktør for gruppene hver eneste gang med mindre det oppstår noe slik at instruktøren ikke kan komme. Hvis det skjer vil det bli satt inn vikar for den aktuelle dagen.

BRUKER INSTRUKTØRENE MUNNBIND?

Vi har munnbind for instruktørene som brukes innendørs og ellers ved behov.

HVA SKJER DERSOM SMITTE OPPDAGES PÅ SKISKOLESTEDET?

Dersom smitte skulle oppstå på skiskolen følger vi følgende informasjon. Avgjørelsen på om skiskolen skal fortsette som normalt vil bli tatt i samråd med kommunens ansvarlige for smittesporing.

HAR DU IKKE FÅTT SVAR PÅ DET DU LURER PÅ? 

Ta kontakt med oss på thomas@skiklubben.no