Løypelaget

Løypelaget kjører Vårløypa og jobber med skiløypene i øvre del av Bymarka i vintersesongen. Her kjører man to personer sammen på hver sin snøscooter, etter en oppsatt turnus avtalt før sesongstart. Man må ha sertifikat for snøscooter, øvrig opplæring vil bli gitt.

Kontaktperson:
Eirik Telebond (tlf. 932 54 721 / eirik@skilkubben.no)