UKAS TUR

Trondhjems Skiklub avlyser arrangement og aktiviteter.


Med den raske utviklingen i COVID-19 situasjonen og myndighetenes innstendige råd om at vi alle nå slutter opp om dugnaden for å begrense smitten, har Trondhjems Skiklub besluttet å avlyse alle arrangement og aktiviteter.

Utgangspunktet for vår avgjørelse er at Covid19 kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. I den fasen vi nå går inn i, blir kontaktreduserende tiltak viktig, og vi har ansvar for å bidra til en nasjonal dugnad for å begrense spredningen.

Vi anbefaler turer i marka for de som har anledning til det. Marka er døgnåpen, og vi vil legge ut føremelding hver dag fremover.

Gry Haug Binde
Daglig leder
Trondhjems Skiklub

Onsdagstrimmen er et tilbud for deg som ønsker å gå på tur sammen med andre, i kjente og mindre kjente deler av marka. Hver onsdag hele året samles en gjeng turglade mennesker på formiddagen for å gå langs stier, skiløyper og veier i marka. Turens tempo tilpasses gruppa, dette kan medføre et annet tempo enn om en går alene, og med flere stopp underveis.

Hvor går turen?

Turene varierer etter forholdene i marka, og omtale av ukas tur finnes hver mandag på vår hjemmeside og hver tirsdag i Adresseavisens Trondheimssider. Turene legges ofte innom en serveringshytte i marka, eller det legges opp til lunsj ute i det fri.

Onsdagstrimmen tar kun fri i skolens sommerferie.
Eli Normann Næss er koordinator for Onsdagstrimmen.

Gratis deltakelse

Deltagelse er gratis for medlemmer av Skiklubben. For deltagere som ikke er medlemmer betales en fotskatt på kr.20 pr. tur som samles inn av koordinator i forkant av hver tur.

Husk å laste ned medlemskort (GNIST) på din smarttelefon. Ta gjerne kontakt med kontoret for veiledning, tlf. 72 56 03 31 eller på post@skiklubben.no
Deltagere på Onsdagtrimmen har i prinsippet samme ansvar som om de går alene på tur. Turene går i variert terreng. Turstøvler og gåstaver gir god sikkerhet i terrenget.

Skulle det likevel oppstå problemer eller skader på turen er Skiklubben ikke økonomisk ansvarlig.