Onsdagstrimmen 24. april:

 

Oppmøte Granåsen VM-anlegg kl. 10:30.
Vi går om strupen til Rønningen.
Ta med brodder.
Velkommen til både nye og gamle onsdagstrimmere!

Onsdagstrimmen er et tilbud for deg som ønsker å gå på tur sammen med andre, i kjente og mindre kjente deler av marka. Hver onsdag hele året samles en gjeng turglade mennesker på formiddagen for å gå langs stier, skiløyper og veier i marka. Turens tempo tilpasses gruppa, dette kan medføre et annet tempo enn om en går alene, og med flere stopp underveis.

Hvor går turen?

Turene varierer etter forholdene i marka, og omtale av ukas tur finnes hver mandag på vår hjemmeside og hver tirsdag i Adresseavisens Trondheimssider. Turene legges ofte innom en serveringshytte i marka, eller det legges opp til lunsj ute i det fri.

Onsdagstrimmen tar kun fri i skolens sommerferie.
Eli Normann Næss er koordinator for Onsdagstrimmen.

Gratis deltakelse

Deltagelse på Onsdagstrimmen er gratis for alle. Medlemmer av Trondhjems Skiklub vil som i andre sammenhenger få rabatterte priser på goder og andre aktivitetstilbud, samt at de er med på å støtte opp om arbeidet vi gjør for fine stier og løyper i marka.

Deltagere på Onsdagtrimmen har i prinsippet samme ansvar som om de går alene på tur. Turene går i variert terreng. Turstøvler og gåstaver gir god sikkerhet i terrenget.

Skulle det likevel oppstå problemer eller skader på turen er Skiklubben ikke økonomisk ansvarlig.