Multisportsdager høst – friluftsliv

Vi ønsker barn mellom 8-12 år velkommen til to flotte Multisportsdager med friluftsliv i fokus. Dagene blir fylt med spennende, engasjerende og lærerike friluftsaktiviteter. Vårt mål er at barna skal sitte igjen med stor grad av mestringsfølelse og flotte friluftsopplevelser etter to dager ute i naturen.

Alder: 8-12 år (2011-2015)

Tidspunkt: Mandag – tirsdag 9. – 10. oktober 2023 09:00 – 15:00 (Uke 41)

Sted: Tirsdag 10. oktober levering på Skistua, henting på Ferista.

Servering: Egen matpakke. Vi lager også mat på bål en av dagene, men dette kommer i tillegg.

Utstyr: Skiklubben stiller med utstyr til alle aktiviteter.

Bekledning: Barna må ha tynnull, tykkull, vind- og vanntette klær og sko. Ha med tørt skift hver dag.

Utstyr og klær bør pakkes i sekk.

Program: Les programmet nøye, der står det detaljert hva man bør ha med hver dag, og hvor man skal levere og hente. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme små endringer i programmet, både med nye aktiviteter, basested og endring av tidspunkt. Sjekk derfor programmet før hver aktivitetsdag. Oppdatert program ligger til enhver tid på www.skiklubben.no.

Aktiviteter og program

  • Kajakk
  • Naturverksted
  • Mat på bål
  • Fiske
  • Bygge laftehytte
  • Orientering
  • Felles tur i Bymarka med leker og boller

Les programmet nøye for å se dagens aktiviteter, samt informasjon om hva man skal ta med. Det kan komme endringer i programmet med nye aktiviteter, basested, samt endringer på tidspunkt. Program for hver gruppe ligger inn under «program».

Påmelding

Ved påmelding melder man på barnet i en av gruppene for barnets fødselsår. Dersom det er hensiktsmessig kan barnet også meldes på i en annen årsklasse enn det er født i.

Pris

Pris kr. 650,- for medlemmer av Trondhjems Skiklub

Pris kr. 800,- ikke-medlemmer/ordinær påmelding

Vilkår

Påmelding
All påmelding foregår via skiklubben.no. Påmeldingen er bindende.

Avmelding
Eventuell avmelding må skje skriftlig til post@skiklubben.no. Deltakeravgiften refunderes, men Skiklubben beholder 25% av deltakeravgiften. Ved dokumentert sykdom (legeerklæring) kan deltakeravgiften refunderes. Skikubben beholder 10% i administrasjonsgebyr.

Ingen refundering av deltakeravgift ved manglende oppmøte eller ved at deltakere slutter underveis.

Endring av arrangementet
Om arrangementet må endres enten ved at enkelte aktiviteter går ut eller at det blir omgjøring av programmet på grunn av værforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), refunderes ikke deler av påmeldingsavgiften.

Grupper
Gruppene deles inn etter alder. Dersom en aldersgruppe ikke fylles opp, kan enkelte grupper bli aldersblandet med minst mulig aldersforskjell.

Dersom en av ukene ikke oppfyller det antall påmeldte vi må ha for å arrangere Multisportsuka, forbeholder vi oss retten til å avlyse arrangementet en uke før arrangementet starter med full refusjon av deltakeravgift.

Bilder
Reservasjon mot dette må gjøres ved påmelding.

Forsikring
Trondhjems Skiklub har ingen forsikring som omfatter deltagerne. Dette gjelder både personforsikringer og forsikringer tilknyttet deltagernes eiendeler. Hver enkelt deltager/foresatte må selv ta en vurdering av hvorvidt de ønsker forsikringer hva angår person og eiendeler.

Tap av utstyr
Skiklubben holdes ikke ansvarlig for tap av verdisaker

Skistua