Turforslag til Skistua

Her finner du noen turforslag der du kan starte i de ytre delene av marka og gå opp til Skistua, som har siden 1896 vært turmål nr. 1 for byens befolkning. Det finnes selvfølgelig andre stier oppover også, men vi har valgt oss ut dem vi tror det vil være lettest å finne fram på. Distanseangivelsene gjelder en veg. Trondhjems Skiklub ønsker deg velkommen ut i marka og håper du finner inspirasjon til noen fine turer her.

Vi har angitt hvilke busser du kan bruke. Det gjør at her har man muligheten til å kombinere forskjellige turer. Starte et sted og avslutte et annet. Synes du det er tøft gå opp til Skistua, kan du ta bussen opp i stedet og gå hjemover. Da blir det en overkommelig tur for de aller fleste, både barn, voksne og eldre. Sjekk alltid AtB sine rutetabeller.

Her er også angitt parkeringsplasser, ved eller i nærheten av startstedet for turene.

Vi anbefaler også ut.no for flere turforslag.

Distanse: Byåsen Butikksenter – Lavollen – Skistua 6 km, Byåsen – Fjellssætra – Skistua 5 km
Servering: Sommersætra, Lavollen og Skistua
Transport: Buss nr. 11 til Byåsen Butikksenter og nr. 26 Fjellseterveien-Skistua.
Parkering: Ferista.

Start fra Ferista, går gjennom grinda og ned mot Theisendammen, Stokkejordet og Blyberget, videre til demningen på Theisendammen. Ved Stokkejordet og Blyberget kommer stien inn fra Byåsen Butikksenter. Etter demningen går stien på nordsiden av Golfbanen på Sommersetra. Det er åpen kaffe på Sommersetra. Turen krysser Tømmerdalsvegen og følger Gamle Bynesveg opp til Lavollen. Fra Lavollen går turen opp til Kobberdammen, over demningen og videre opp stien mot Instruktørbakken og Lille Gråkallen. Fra toppen her går det slakt ned forbi Blomstertjønna frem til Skistua. Det er mye stigning på turen opp til Skistua, men hjemturen blir desto lettere, bare nedover.

Hjemturen går mot Studenterhytta og Akebakken forbi Fjellseter kapell. Videre går det ned deler av Familiestien og Gammel Skiveg mot Baklidammens nordlige side og stien frem mot Ferista. Dette er en flott tur gjennom Iladalen, med mange flott utsiktspunkter.
Denne delen er farbar med barnevogn.

Distanse: Lian – Skistua 3,5 km
Servering: Sans og Samling og Skistua
Transport: Gråkallbanen til Lian.
Parkering: Solemsvegen og Lian.

Lianvegen går fra Solemsvegen opp forbi Lian restaurant og videre forbi flaggstanga, boligområdet og videre fram til Fjellsætra. Veien er vinterbrøytet. Det er planlagt ny hovedsti fra denne vegen opp til Skistua. Denne vil være del av ny lysløype, og være et viktig bindeledd mellom de nedre delene av marka og Skistua. Inntil denne blir opparbeidet, må krysse Fjellseterveien og gå den relativt tunge etappen opp Akebakken til Skistua.

For dem som ønsker å gå på sti er det et alternativ å starte med å gå rett opp til Lian restaurant, og grusvegen som tar av nordover på gårdsplassen. 4-500 meter oppe i vegen, innunder Solemsåsen, tar det av en sti som tar opp over Solemsåsen og kommer inn på Lianvegen omtrent ved Tribunen. Stien er på enkelte partier noe utvasket, og går over et par myrpartier som kan være litt våte. Oppe i Solemsåsen er det fin utsikt østover.

Distanse: Granåsen – Lian – Skistua 6 km, Granåsen – Stykket – Skistua 7 km
Servering: Skistua
Transport: Buss nr. 23.
Parkering: Granåsen.

Her er det mange alternative vegvalg. Her kan en starte med å gå vegen fra Leirbrua eller vegen fra parkeringsplassen forbi Høgåsbakken. Har en behov for å trille, bør en følge grusvegen forbi ridebanen og Vådangårdene til bilvegen på Vådan, gå vegen bort til Vådankrysset og følge Skråstien opp til Lianvegen. Videre følges Lianvegen til Fjellsætra, og herfra opp Akebakken fram til Skistua.

På Vådan kan en alternativt ta til venstre, følge traktorvegen opp til Stykket forbi Lagmannsætra og videre til Lianvegen. For gående er det kanskje finest å starte opp grusvegen til Frøset, og følge sti videre forbi Bangtjønna og Klokktjønna til Stykket. Fra Lagmannsætra følges den fine og slake stien direkte til Fjellsætra. Her vil den nye kombinerte sti- og lysløypetraseen bli en viktig forbindelse til Skistua. Den vil ta av til venstre der Lianvegen krysser dagens lysløype.

Distanse: Ringvål – Stykket – Skistua 9 km, Ringvål – Grønlia – Skistua 8 km
Servering: Grønlia og Skistua
Transport: Buss nr. 78
Parkering: På Skogly

Det går skogsbilveg fram til Vellikvannet. Herfra følger vi sti, som planlegges oppgradert til hovedsti fram til hovedstien fra Rønningen til Marka. Her er det siste stykket fram til Marka planlagt omlagt for å få en tørrere og mer idyllisk trase.

Fra Marka går det tursti fram til Grønlia og videre hovedsti opp Henriksåsen til Skistua.

Alternativt kan en fra Marka følge skogsvegen til Stykket, gå videre langs stien forbi Lagmannsætra til Fjellsætra og ta Akebakken opp til Skistua.

For barnevogner er sistnevnte brukbar, men fra Lagmannsetra er det best for trillende å følge vegen til Fjellsætra.

Distanse: Berg – Skistua 8 km, Klefstadhaugen – Skistua 6 km
Servering: Grønlia og Skistua
Transport: Buss nr. 75.
Parkering: Klefstadhaugen.

Med utgangspunkt på Berg følges den gamle vegen mot byen over Bergskaret og ned Gunnarslettbakkan til Marka, deretter følges stien langs vestsida av Skjellbreia til Grønlia. Herfra går en opp Henriksåsen forbi Vintervatnet til Skistua.

Nord på Byneset kan en enten starte på Klefstadhaugen eller ved Onsøien. Skogsveg langs begge traseer, som møtes og fortsetter som Gamle Bynesveg forbi Klefstadmyra til Svahylla. Her er to alternativer: Enten stien vest for Gråkallen via Vintervatnet, eller øst for Gråkallen borbi Nordrenna og Blomstertjønna. Begge stier har våte partier pr. i dag, men gir flott utsikt over henholdsvis Klefstadmyra og Iladalen mot byen.

Distanse: Trolla – Fjellsætra – Skistua 6 km
Servering: Damhaugen (bare helger om vinteren) og Skistua
Transport: Buss nr. 21
Parkering: Trolla idrettsplass.

God sti forbi Damhaugen til Holstdammen. Herfra er det grusveg fram til krysset der Tømmerdalsvegen slutter. Derfra kan en enten ta vestover Gamle Bynesveg og følge sti til Skistua fra Svahylla. Mer lettgått er det å følge vegen fram til Tømmerdalstorget og ta stien forbi Kobberdammen til Fjellsætra. Denne stien er godt vedlikeholdt og trillbar. Fra Fjellsætra til Skistua er det mulig å benytte Akebakken. Den er forholdsvis bratt og ikke godt gruset, slik at det kan være vanskelig å komme opp på vått føre. Fra Kobberdammen går det i tillegg en tursti opp til Skistua på nordsiden av Litl-Gråkallen. Den tar av like etter demningen på Kobberdammen. Stien er ikke aktuell for barnevogner og på vått føre er støvler nødvendig.