Frivillig på våre arrangement

Vi trenger frivillige til våre arrangementer som Markatrimmen, SES ski etter skoletid, Nyttårsaften og Gråkalldagen.

Her er det mange ulike oppgaver, og man blir forespurt før hvert arrangement om en har lyst og anledning til å være med.

Kontaktperson:
Eirik Telebond (tlf. 932 54 721 / eirik@skilkubben.no)