Styret og utvalg

Styret

Leder
Thor Arne Falkanger

Styremedlemmer
Anne Strøm Nakstad, Nestleder
Knut Vestbø
Arve Hamar
Ola Rønning
Vegard Stuan, Skiinstruktørene
Stein Børre Torp, Bymarkveteranene

Varamedlemmer
Guri Knotten
Petter Haug Jenssen

Rådet

Kjetil Lehn
Truls Gjestland
Helge Olav Aarstein
Ole Wik
Gaute Myhre
Eli Normann Næss
Steinar Line
Inge Sigstad
Ola Aalde
Per Eriksen
Erling Haug
Knut Vestbø
Arve Hamar