Styret og utvalg

Styret

Leder
Jan Gunnar Storli

Styremedlemmer
Anne Strøm Nakstad, Nestleder
Thor Arne Falkanger
Knut Vestbø
Arve Hamar
Ola Rønning
Vegard Stuan, Skiinstruktørene
Stein Børre Torp, Bymarkveteranene

Varamedlemmer
Guri Knotten
Petter Haug Jenssen

Rådet

Kjetil Lehn
Truls Gjestland
Helge Olav Aarstein
Ole Wik
Gaute Myhre
Eli Normann Næss
Steinar Line
Inge Sigstad
Ola Aalde
Per Eriksen
Erling Haug
Knut Vestbø
Arve Hamar