Parkering

Trondheim kommune har ansvaret for parkeringplassene i Bymarka.

I tiden fra nyttår til påske – alle lørdager og søndager fra 08.00 til og med 15.00 – er det parkeringsavgift på følgende parkeringsplasser i marka:

– Storsvingen
– Fjellsætra øvre og nedre
– Henriksåsen
– Litj-Gråkallen
– Granåsen
– Smistad
– Ringvål
– Saupstad
– Bekken

Avgiften er kr. 50 per bil per dag, og innkreves av idrettslag. Dette gjelder ikke biler med handikapbevis. Pengene fordeles mellom idrettslag og drift, samt vedlikehold av parkeringsplassene. Parkering utenfor anvist parkeringsplass kan medføre farlige situasjoner og bot.

Betalingen gjøres med VIPPS.

For mer informasjon om parkering i Bymarka, se Trondheim Kommunes hjemmeside