Bymarkveteranene

Bymarkveteranene jobber tirsdag og torsdag gjennom hele året, minus skoleferier. De møtes på Sommersetra, som utgangspunkt for arbeid i marka. De jobber blant annet med vedlikehold av løyper og stier, vedhogst og benkeproduksjon.

Kontaktperson:
Inge Sigstad (tlf. 911 06 676) eller
Stein Børre Torp (tlf. 908 32 785)