Skisamlingen

Ernst Andreas Tønseth startet med å samle inn gamle skityper til Skiklubben, og de første skiene i samlingen ga han til klubben ved Skistuas innvielse i 1896. Med det som bakgrunn regner man at samlingen er verdens eldste.

I dag er Skimuseet på Sverresborg et samarbeidsprosjekt med Trøndelag Folkemuseum Sverresborg, og bygger på en deponiavtale datert 20. mai 1998 mellom Folkemuseet og Skiklubben. I denne avtalen står blant annet: Trondhjems Skiklubs historiske samling deponeres hos Trøndelag Folkemuseum. Formålet med deponeringen er å ivareta både Trøndelag Folkemuseums formål som er å samle, forske og formidle landsdelens kulturhistorie og Trondhjems Skiklubs formål som er å fremme interessen for skiløping i Trondheim.

Les mer om arbeidet med skisamlingen her.