UTE-KLUBBEN – NYTT TILBUD FRA TRONDHJEMS SKIKLUB!

UTE-klubben er Skiklubbens nye tilbud for elever på 4.-6. trinn, i første omgang for barn som bor i bydel Byåsen med oppmøte på Byåsen Butikksenter eller Dalgård kunstgress. Det er en klubb for barn som har fokus på variert utendørs aktivitet i et sosialt fellesskap i tida mellom skoleslutt og middagstid.

UTE-klubben vil bruke barnas nærmiljø og legge til rette for ulike aktiviteter gjennom hele året. Vårt ønske og visjon er å tilrettelegge for lavterskel, sosial, trygg og gøy utendørs aktivitet for barn.

I sommerhalvåret går vi til fine steder i nærområdet, tilrettelegger for lek og aktivitet både i organisert og fri form. Barna får servert mat eller de lager mat selv. Vi kan bade, sanke sopp og blåbær, lære å lage bål, leke, padle kajakk, gå på tur eller delta i spesifikke aktiviteter. Vi bruker gjerne idrettsanleggene i perioder, for å prøve friidrett, fotball og annet.

I vinterhalvåret er det fortsatt fokus på utetid. Vi går turer og når det er mulig ønsker vi å gå på ski og stå på skøyter. Vi ønsker også å legge til rette for aking, bygge alt fra snømenn til snøhuler og varme oss ved bålet mens vi griller.

Alle som deltar på UTE-klubben må ha sykkel, da vi kommer til å bruke sykkel både til aktiviteter og som transportmiddel til enkelte arenaer.

Vi avslutter høstsemesteret med bading i Pirbadet, og vårsemesteret med overnattingstur i lavvo!

KONTAKT

INFORMASJON OM TILBUDET

Alder: Barn på 4.-6. trinn fra skolestart 2024.
Tidspunkt: Onsdager og/eller torsdager kl. 14:00-16:00 gjennom hele året, vi følger skoleruta.
Sted: Onsdager oppmøte på Dalgård kunstgress, torsdager oppmøte på Byåsen Butikksenter.
Transport: Elevene må gå/sykle/ta buss til oppmøtested.
Servering: Vi serverer mat hver gang, noen ganger lager barna maten selv. Det varierer mellom brødmat og mat på bål/grill avhengig av hvilket sted vi er på hver gang.
Utstyr: Alle barna må ha sykkel. Vi kommer til å benytte oss av sykkel av og til, både som transportmiddel og til aktivitet når forholdene tilsier det. Klær og sko etter vær og type aktivitet.
Aktivitetsplan: Aktivitetsplanene kan endres, så følg med på oppdateringer.

Foreløpig aktivitetsplan for onsdager finner du ved å klikke her.
Foreløpig aktivitetsplan for torsdager finner du ved å klikke her.

Deltakeravgift
2700,- for en dag i uka i høsthalvåret.
2900,- for en dag i uka i vårhalvåret.
Man melder på for ett halvår i gangen.
Deltakeravgiften dekker mat, utgifter til aktiviteter og instruktører og i høstsemesteret dekker det buss og billett til Pirbadet.

Påmeldingen er bindende.

Eventuell avmelding må skje skriftlig til silje@skiklubben.no.
Deltakeravgiften refunderes, men Skiklubben beholder 25% av deltakeravgiften. Ved dokumentert sykdom (legeerklæring) kan deltakeravgiften refunderes. Skikubben beholder 10% i administrasjonsgebyr. Ingen refundering av deltakeravgift ved manglende oppmøte eller ved at deltakere slutter underveis. Om arrangementet må endres enten ved at enkelte kursøkter går ut eller at det blir omgjøring av programmet på grunn av værforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), refunderes ikke deler av påmeldingsavgiften. Dersom antall påmeldte ikke fyller opp plassene, forbeholder vi oss retten til å avlyse arrangementet en uke før arrangementet starter med full refusjon av deltakeravgift. Trondhjems Skiklub har ingen forsikring som omfatter deltagerne. Dette gjelder både personforsikringer og forsikringer tilknyttet deltagernes eiendeler. Hver enkelt deltager/foresatte må selv ta en vurdering av hvorvidt de ønsker forsikringer hva angår person og eiendeler. Skiklubben holdes ikke ansvarlig for tap av verdisaker.