Skoleskidager i Gråkallen Skileik

Når skolen arrangerer skoleskidag, er Gråkallen Skileik en populær aktivitet. Skoleskidag eller andre grupper som ønsker å bruke Gråkallen Skileik må reservere på forhånd. Normalt begrenser vi besøket til 1-4 klassetrinn.

Plass for skoleskidag skal bestilles på e-post: skileik@skiklubben.no

Angi gjerne et par alternative datoer. Husk å ta med antall barn, og si fra hvis det er behov for ekstra assistanse med f.eks. transport av elever med handikap. Oppgi også opplysninger om fakturaadresse og referanse. Skoleskidag faktureres med kr. 30 per barn.