Vilkår

All påmelding foregår via www.markatrimmen.no. Betaling må skje innen 3 dager. Alle deltakere blir offentliggjort på internett, både startliste før renn og i resultatlister etter renn. For de som ikke har helårslisens fra NSF, må innløse engangslisens. Ved påmelding vil du få oppgitt er KIDnr som må benyttes ved innbetaling, samt en betalingsfrist. Deltakerne plikter å følge NSF sine lover og regler.

Ingen refundering av startkontingent ved manglende oppmøte. Om rennet må avlyses på renndagen på grunn av vær- og føreforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), beholder arrangør hele startkontingenten. Ved avlysning av rennet en uke i forveien refunderes 50% av startkontingenten.

Deltakere er selv ansvarlig for eventuelt tap av utstyr under rennet.

Bilder fra arrangementet: Påmelding til våre arrangement innebærer samtykke til at eventuelle bilder kan bli lagt ut på være hjemmesider og brukt i markedsføring som plakater, trykksaker, annonser etc.