Informasjon

Alder: 10-16 år (2010-2005)

Tidspunkt: 21.-23.august 2020

Sted: Granåsen

Utstyr: Eget utstyr. Skiklubben har et begrenset utlån av rulleski

Deltakeravgift: kr. 1650,-

Treningsarena

Granåsen er en arena med fantastiske muligheter for trening. Stadion i Granåsen er flott for instruksjon på rulleski. Den nye rulleskiløypa er spennende å ta i bruk og her ligger det an for gode økter på rulleski i begge stilarter.Løypenettet fra Granåsen er mangfoldig, og her kan man velge alt fra den bløteste myra til de fineste stiene.

Sosiale rammer

Vi har et høyt fokus på å legge til rette for trivsel og inkludering. Alle barn og unge skal bli sett og tatt godt vare på. Vi deler inn i aldersbestemte grupper 10-15 deltagere. Hver gruppe har sin instruktør som følger gruppa alle dager. I tillegg vil deltakerne møte andre nye instruktører gjennom helga.

Vi legger vekt på å skape en god sosial ramme slik at barn og unge skal bli kjent også på tvers av idrettslag/klubber.

Instruktører

Alle instruktører under Sommerskiskolen er aktive eller tidligere aktive skiløpere. De har erfaring i å instruere barn og unge og har gjennomført trenerkurs.

Elitedag

Vi vil få besøk av noen av verdens beste langrensløpere på sommerskiskolen som vil gi tips til deltagere på sommerskiskolen. Vi vil også være tett på Toppidrettsveka som arrangeres i Granåsen denne sommeren.

Smittevern

Smittevernveileder for Trondheim Sommerskiskole 2020

Med økt smitteoppblomstring av covid-19 har Trondhjems Skiklub sterkt fokus på smittevern i gjennomføringen av alle våre arrangementer. Denne smittevernveilederen gjelder for Trondheim Sommerskiskole som arrangeres for unge skiløpere i alderen 10-16 år i Granåsen 21.-23. august. Veilederen er basert på helsemyndighetenes anbefalinger og oppdateres fortløpende ved endringer i smittesituasjonen. Vi ønsker med dette at aktiviteten skal være smittefri, trygg og god for både deltagere og personale.

Hovedprinsipp

Alle som jobber og deltar under Trondheim Sommerskiskole 21.-23. august har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

Syke personer skal holde seg hjemme

God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Unntak fra krav om 1 meters avstand i barne- og ungdomsidrett og idrettsarrangement: Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, og andre skolelignende fritids- og ferietilbud i regi av idretten samt de som står for arrangement.

Basert på dette skal kun friske barn og voksne delta på aktivitetene dersom du:

Er uten symptomer på sykdom

Har gjennomgått luftveisinfeksjon og hvor covid-19 ikke er påvist, så lenge du har vært symptomfri i minst et døgn

Det ikke lov å delta på noen aktiviteter under Trondheim Sommerskiskole om du:

Har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, også de med milde luftveissymptomer

Har noen i husstanden eller vært i nær kontakt med noen som har bekreftet positiv test på covid-19

Er i karantene eller isolasjon som følge av reise til utlandet

Dersom symptomer oppstår under aktiviteten må deltageren dra hjem/bli hentet så snart det er mulig.

Reiser til utlandet i forkant av Trondheim Sommerskiskole

Dersom barnet har vært i et rødt land (etter definisjon fra FHI) mindre enn ti dager i forkant av Trondheim Sommerskiskole, skal barnet i karantene og ikke delta på Trondheim Sommerskiskole.

Dersom barnet har vært i et gult land utenfor Norge mindre enn ti dager i forkant av Trondheim Sommerskiskole, ber vi foreldre/foresatte være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer og andre covid-19 relaterte symptomer før de sender barnet på Trondheim Sommerskiskole

Mer informasjon ang. reiser til utlandet på regjeringens hjemmesider

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alle-gronne-land-blir-gule–unnga-alle-unodvendige-reiser-til-utandet/id2724440/

Faste treningsgrupper og treninger

Alle deltagere under Trondheim Sommerskiskole vil bli plassert i en fast treningsgruppe gjennom hele samlingen. Treningsgruppene vil være basert på alder som ble oppgitt i påmeldingen. Hver gruppe vil få en fast trener/trenere som følger de gjennom hele arrangementet. Alle treninger vil foregå utendørs i frisk luft. Treningsgruppene vil være spredt over store områder i marka. Trenerne vil ha hovedansvar for at våre retningslinjer for smittevern blir ivaretatt til enhver tid.

Husk at foreldre/foresatte skal holde minimum 1-meters avstand til hverandre i levering- og hentesituasjon. Det er særlig viktig at dette blir tatt hensyn til hver eneste dag.

God håndhygiene og vask av felles utstyr

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Det vil derfor være sterkt fokus på god håndhygiene/desinfisering av hender, og tiltakene skal utføres hyppig og av alle som deltar under Trondheim Sommerskiskole. Hver treningsgruppe vil til enhver tid ha med seg hånddesinfeksjonssprit rundt på aktivitetene.

Hånddesinfeksjon utføres som et minimum:

Før og etter aktiviteten

Ved skifte av aktivitet

Før og etter bruk av felles utstyr

Etter toalettbesøk

Etter hosting/nysing

Etter snyting/tørking av snørr

Før og etter måltider

 

Andre punkter som gjelder for deltagere og de som jobber under Multisportsuka:

Håndhilsning unngås

Klemme og fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig

Unngå å berøre ansiktet

Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etterpå

Unngå spytting og snyting under aktiviteten

Mat og drikke skal ikke deles

 

Bruk av felles utstyr

Under Trondheim Sommerskiskole vil det være nødvendig å benytte noe felles utstyr for å gjennomføre enkelte aktiviteter. Trondhjems Skiklub forholder seg til helsemyndighetenes retningslinjer på dette området. Vi ønsker at flest mulig deltagere tar med eget utstyr som brukes under aktivitetene, som f.eks. rulleski, skisko og staver. Personlig drikkebelte er nødvendig. For de aktivitetene som krever felles berøringspunkter vil utstyret desinfiseres mellom hver gruppe, samt desinfisering av hender før og etter aktiviteten.

Måltider og servering

På grunn av covid-19 situasjonen har vi blitt nødt til å gjøre noen endringer i forbindelse med måltider og servering. Utleier i Granåsen har ikke tillatelse til å leie ut kjøkkenet i hoppbygget slik situasjonen er nå. Deltagerne spiser derfor frokost før de ankommer Granåsen hver dag. Til lunsj og mellommåltid tar alle med egen stor matpakke og rikelig med drikke. Til middag serverer vi grillet fiskeburger fra Lofoten på fredag, mens på lørdag vil vi få fraktet pizza fra Egon Søndre til Granåsen.

Garderober og dusj

På grunn av dagens covid-19 situasjon har vi ikke tilgang til garderober med dusj til arrangementet. Vi kommer til å legge til rette for skifte av tøy i og ved hoppbygget. Det er viktig at alle deltagere har med ekstra skifte etter værmeldingen.

Med denne smitteveilederen for Trondheim Sommerskiskole følger vi de nasjonale retningslinjene for smittevern. Dette skal sørge for at aktiviteten blir trygg, smittefri og morsom!

Velkommen til Granåsen og Trondheim Sommerskiskole 2020!

Merk at smitteveilederen oppdateres fortløpende ved nye retningslinjer fra helsemyndighetene. Sist oppdatert 13.08.2020.