Vilkår for arrangement

PÅMELDING
All påmelding foregår via skiklubben.no. Påmeldingen er bindende.

AVMELDING
Eventuell avmelding må skje skriftlig til post@skiklubben.no. Deltakeravgiften refunderes, men Skiklubben beholder 25% av deltakeravgiften. Ved dokumentert sykdom (legeerklæring) kan deltakeravgiften refunderes. Skikubben beholder 10% i administrasjonsgebyr.

Ingen refundering av deltakeravgift ved manglende oppmøte eller ved at deltakere slutter underveis.

COVID-19
Hvis vi blir nødt til å avlyse eller nedskalere arrangementet på grunn av Covid-19 blir hele deltakeravgiften refundert.

ENDRING AV ARRANGEMENTET
Om arrangementet må endres enten ved at enkelte aktiviteter går ut eller at det blir omgjøring av programmet på grunn av værforhold eller andre uforutsette forhold (Force Majeure), refunderes ikke deler av påmeldingsavgiften.

BILDER
Reservasjon mot dette må gjøres ved påmelding

FORSIKRING
Trondhjems Skiklub har ingen forsikring som omfatter deltagerne. Dette gjelder både personforsikringer og forsikringer tilknyttet deltagernes eiendeler. Hver enkelt deltager/foresatte må selv ta en vurdering av hvorvidt de ønsker forsikringer hva angår person og eiendeler.

TAP AV UTSTYR
Skiklubben holdes ikke ansvarlig for tap av verdisaker