Årsmøte Trondhjems Skiklub

Trondhjems Skiklub ønsker velkommen til Årsmøte 23.mars 2020 kl. 18.00 på Skistua.

Til behandling foreligger saker etter lovens §15.

Alle medlemmer av Skiklubben har adgang til årsmøtet.
Saker til behandling av årsmøtet må være styret i hende innen 06.03.20.

Årsberetning og saksdokumenter blir tilgjengelig senest 16.03.20.