Årsmøte i Trondhjems Skiklub 20.03 kl. 18:00 Skistua

Årsmøtet i Trondhjems Skiklub er 20.03.2024 kl. 18:00 på Skistua.

Til behandling foreligger saker etter lovens §15.

Alle medlemmer av Skiklubben har adgang til årsmøtet.

Årsberetning og saksdokumenter blir tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles av Årsmøtet må være sendt til styret senest 6.mars


Gaute Myhre 18.11.22. Gaute var svært kunnskapsrik og delte spennende skihistorie med oss i Skiklubben.

Minneord Gaute Myhre

Minneord Gaute Myhre

19.05.1939- 25.01.2024

Gaute Myhre 18.11.22. Gaute var svært kunnskapsrik og delte spennende skihistorie med oss i Skiklubben.

Gaute vokste opp i Fagerlia i nært naboskap med Bymarka. Det naboskapet satte et stort preg på Gaute sitt liv. Gaute hadde mange kvaliteter som utspilte seg på ulike arenaer, men kanskje var det Bymarka som fikk den største delen av hans engasjement. Gaute engasjerte seg sjelden litt i noen saker, når han først engasjerte seg ga han full gass. Han hadde en utømmelig energi. Han jobbet nesten døgnet rundt med et eller annet – en ting er sikkert – han sov ikke bort livet sitt. Gaute hadde en enestående kunnskap om Bymarka, det er neppe mange knauser, topper, stier, steder som han ikke har besøkt eller som han ikke har god kunnskap om. Han var en flittig skribent, forfatter og fotograf. Mye av hans Bymark-kunnskap er godt dokumentert i flere bøker og tusenvis av fotografier. Dette gjorde ham til en ettertraktet foredragsholder. Hans foredrag ble alltid fremført med stor entusiasme og detaljert kunnskap som smittet over på hans tilhørere og nytt engasjement ble skapt.

I tillegg til alle disse oppgavene fant han også tid til mange turer både i marka og til fjells og han opprettholdt en fysisk form nesten helt til det siste, som gjorde at mange av hans yngre venner hadde mere enn nok med å følge han.

Han var svært engasjert i Trondhjem Skiklubb og det var nok her han brukte største delen av sin lidenskap for Bymarka. Det er vel knapt en rolle han ikke har vært innom i klubben. Han var formann i 2 perioder, skiinstruktør, redaktør for skiklubbens årbok, pådriver for tilbakeføring av Skistua til Skiklubben, løypekjører og sikkert mye mere. I tillegg la han ned et stort arbeid i etablering av Skimuseet på Sverresborg som åpnet i 1997. Utstillingene i skimuseet ble senere tatt ned og Gaute arbeidet utrettelig for å reetablere et nytt skimuseum. Dette kom han dessverre ikke i mål med og hans engasjement for et nytt skimuseum blir sikkert savnet av mange. For sin store innsats i og for Skiklubben mottok han Gråkallmedaljen og senere ble han utnevnt til æresmedlem.

Som skiinstruktør var Gaute en av pionerene i Trondhjems Skiklubs instruktørforening. Flere hundre barn har deltatt på kurs under hans kyndige ledelse. Instruktører som hadde deltatt i minst 10 år fikk tildelt Gråkallgubben som også pryder diplomet som barna får tildelt etter fullført kurs. Instruktørene stiftet Gråkallgubbens veteranforening og på møtene var Gaute alltid den som hadde et foredrag klart når det ble etterspurt.

Gaute var både medlem og styremedlem i KK-12, en forening for skiinteresserte menn i Trondheim. Han fylte kriteriene til fulle, kanskje bedre enn noen andre i klubben.

Gaute har i de siste årene tilbrakt utallige timer på Gråkallmassivet for å lete etter kjente hytter som ikke finnes lenger, men som han tilslutt fant spor etter. Blant dem er Max Raebels hytte som kong Håkon og dronning Maud var innom under kroningen i 1906, samt Gråkallhytta. Det første han gjorde etter at han var på sykehuset i juni var at han sammen med sin kjære Randi fikk skrevet navnet på Killingsteinen som ligger på Strandlinja rett opp for Fagerlia.

Gaute betydde mye for mange og han blir stående som en rollemodell som veldig mange av oss vil savne.

Gaute Myhre under Barneskikursene 2023.

Åpningstider i Gråkallparken i vinterferien

Åpningstider i Gråkallparken i vinterferien

Mandag-onsdag 0900-1800

Fredag 1300-2000

Lørdag og søndag 11-17


Kleiva er åpen i helga 2.-3.mars

Ta turen opp til Gråkallen i helga. Gråkallen Skisenter (Kleiva) er åpen lørdag og søndag kl. 11-16 og Gråkallparken  kl.11-17.


Nyttårshilsen

Nyttårshilsen fra Skiklubben

Vi nærmer oss et nytt år og jeg vil på vegne av Skiklubben få takke alle medlemmer for et aktivt og godt 2023. På denne siste dagen i året er det naturlig å oppsummere og se litt tilbake på hva som har skjedd - og det er jammen ikke lite. Aktivitetsnivået i klubben er høyt og våre tilbud har god oppslutning. Det er allikevel dere medlemmer og frivilligheten jeg ønsker å sette lys på i et slikt tilbakeblikk.

Pr. 31.12.23 har Skiklubben 5400 medlemmer, 5 årsverk frivillighet, 2760 barn på arrangement med fokus på inkludering og mangfold, 550 voksne på turrenn, kurs og trening, 9 500 besøk i Gråkallen Skileik, 8 000 besøk i Gråkallparken og Kleiva.

Skiklubben jobber hver dag for å tilrettelegge for alle typer medlemmer. Markabrukeren – som bruker marka og som setter pris på vedlikehold av stier og løyper. Skiløperen som støtter løypelagets arbeid når snøforholdene er krevende og når Skiklubbens mannskap er ute og skyver snø i løypene. Tilbudsbrukerne - som ser fordelene av å være medlem gjennom å benytte seg av aktiviteter som Skiklubben legger til rette for. Barnefamiliene - som finner tilbudene i Skiklubben attraktive for de aller minste Mange har fått sin skiglede gjennom leik i Gråkallen Skileik og som senere har fått gode opplevelser i Gråkallparken med ski og brett. Skiklubben er et talerør for medlemmene og jobber politisk for å fremme aktivitet i markaområdene. Likhetene mellom medlemmene er aktivitet, bredde og folkehelse.

Frivilligheten i Trondhjems Skiklub utgjør så mye som 5 årsverk. Frivillige gjør en formidabel jobb for å fremme aktivitet og friluftsglede. Beviset på det er at hele to Kongens Fortjenstmedaljer gikk til Skiklubbens frivillige i 2023. Truls og Marthe Gjestland mottok denne prisen for sin innsats i Gråkallen Skileik gjennom flere tiår.  Bymarkveteranene jobber to dager i uka gjennom hele året med vedlikehold av stier og løyper, lager bord, benker og bruer, og bidrar under arrangement, anlegg og oppussing av bygninger. Skiinstruktørene stiller opp under Barneskikursene og bidrar også på flere barnearrangement. Unge frivillige danner det gode sosiale miljøet i Gråkallparken. Under superdugnadene høst som vinter stiller de opp og legger grunnlaget for en skipark helt utenom det vanlige. Frivillig innsats styrker aktivitetstilbudet for byens befolkning, men slikt arbeid er også verdifullt for mange som ønsker en hverdag med fysisk aktivitet og en sosial tilhørighet. Skiklubben trenger flere frivillige og ønsker å høre fra akkurat deg som har litt tid til overs og som har lyst til å bidra.

Vi takker samarbeidspartnere, frivillige, ungdommer i jobb, kommune og fylkeskommune for viktige tilskudd og ikke minst til alle medlemmer. Med ditt medlemskap er du med på å gjøre det mulig for Skiklubben å tilby aktiviteter til barn, unge og voksne gjennom hele året. Takk for året som gikk og vi ser fram mot nye opplevelser sammen med dere i 2024!

 

Med vennlig hilsen Line Selnes, daglig leder i Trondhjems Skiklub

 

 


Marthe Gjestland tildelt Kongens Fortjenstmedalje

Marthe Gjestland tildelt Kongens Fortjenstmedalje

Marthe Gjestland ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin mangeårige frivillig innsats i Gråkallen Skileik og for sitt engasjement i Sopp- og nyttevekstforeningen. På Skistua 7.desember 2023 mottok hun medaljen av ordfører Kent Ranum.

Marthe ble med som frivillig assistent på klubbens barneskikurs i 1977 og tok senere eksamen som skiinstruktør i nordiske grener i regi av Den norske skiskole. Hun var aktiv som instruktør ved kursene på Skistua og ble snart plassansvarlig for klubbens kursaktivitet på Lian. Klubben ønsket den gang å tilby barn skikurs i deres nærområder.

Da Trondheim kommune in 1989 tilbød klubben å overta en del elementer for skileik, tok Marthe sammen med noen andre instruktører initiativet til å få plassert disse på et sted nær Skistua som var et meget snøsikkert område. Dette ble starten på Gråkallen skileik.

Gjennom målrettet arbeid, prøving og feiling, utviklet Marthe mer eller mindre på egen hånd området til det som nå fremstår som kanskje  «verdens beste skileik». I begynnelsen var det mye manuelt arbeid, måking og tråkking av løyper, men etter noen år ble det anledning til innkjøp av maskinelt utstyr. Marthe behersker til fulle preparering med snøscooter, men får ofte høre av fremmelige smågutter at «gamle damer ikke skal kjøre snøscooter».

Marthe tok kontakt med byens barneskoler og lanserte Gråkallen skileik som arena for skolenes skidager. Dette ble veldig populært. Siste sesong var det hele 45 skoler som benyttet seg av tilbudet. Også skoler fra Trondheims nabokommuner er brukere av skileiken. Der vet de at når barna ankommer i 9-tiden, har Marthe allerede vært i sving i flere timer med å klargjøre området. Hvert år er det 12-15.000 barn som har glede av tilbudet.

Marthe tilbringer årlig mellom 90 og 100 dager i skileiken i løpet av vintersesongen og det blir til sammen 5-600 dugnadstimer. Hun har akkurat avsluttet sesong nr. 34, og har lovet å fortsette også neste år.

Marthe har mottatt mye anerkjennelse for sitt arbeid; fra kommune og fylkeskommune, fra skikretsen og Norges skiforbund. Trondhjems skiklub på sin side har uttrykt sin takknemlighet for innsatsen ved å tildele henne klubbens hederstegn i sølv og Gråkallmedaljen, og i 2018 ble hun sammen med sin mann, Truls, utnevnt til æresmedlem av klubben for arbeidet med Gråkallen skileik.

Gratulerer så mye til Marthe!

 


Treningsgruppene med oppstart 29.august

Bli med på høstens treninger! Aktiv mosjonist og Markatraver har oppmøte ved Ferista hver tirsdag kl. 1900 fram til november. I treningsgruppene skal alle finne sitt ferdighetsnivå. Treningene ledes av dyktige trenere som legger opp til morsomme, effektive og gode treningsøkter. Skaff deg en treningsavtale hver tirsdag med Skiklubben.


Kom i form etter ferien!

Skiklubbens treningsgrupper starter opp 29.august. Gjennom hele høsten kan du trene med Skiklubben og velge mellom to ulike treningsgrupper. Markatraver eller Aktiv mosjonist. Bli med på første trening fra Ferista i Fjellseterveien 29.august og se om dette er noe for deg. Vi lover topp stemning i gruppene og trenere som gir inspirasjon og gode råd om trening og aktivitet. Bli med!

 

 


Sommerturen i Bymarka

Er du i Trondheim i sommer og trenger nye tips til turer i marka? Vi har lagt ut mange turforslag på her.

Turene varierer fra lang, mellomlang og kort. Se innom nettsiden vår og finn inspirasjon til nye turer.

Sommerturen med start på Strandlinja og innkomst i Granåsen er det siste turforslaget fra Skiklubben.

Kart Sommerturen


Folketoget 17.mai

Tradisjon tro stiller Trondhjems Skiklub i Folketoget 17.mai.

Vi håper mange medlemmer har lyst og mulighet til å gå under Skiklubbens fane i år.

Oppmøte i Kongsgårdsgaten kl. 1245.