UTE-klubben - et nytt aktivitetstilbud for barn

UTE-klubben er Skiklubbens nye tilbud for elever på 4.-6. trinn, i første omgang for barn som bor i bydel Byåsen som har mulighet til å møte opp på Byåsen Butikksenter eller på Dalgård kunstgress. Det er en klubb for barn som har fokus på variert utendørs aktivitet i et sosialt fellesskap i tida mellom skoleslutt og middagstid.

UTE-klubben vil bruke barnas nærmiljø og legge til rette for ulike aktiviteter gjennom hele året. Vårt ønske og visjon er å tilrettelegge for lavterskel, sosial, trygg og gøy utendørs aktivitet for barn.

I sommerhalvåret går vi til fine steder i nærområdet, tilrettelegger for lek og aktivitet både i organisert og fri form. Barna får servert mat eller de lager mat selv. Vi kan bade, sanke sopp og blåbær, lære å lage bål, leke, padle kajakk, gå på tur eller delta i spesifikke aktiviteter. Vi bruker gjerne idrettsanleggene i perioder, for å prøve friidrett, fotball og annet.

I vinterhalvåret er det fortsatt fokus på utetid. Vi går turer og når det er mulig ønsker vi å gå på ski og stå på skøyter. Vi ønsker også å legge til rette for aking, bygge alt fra snømenn til snøhuler og varme oss ved bålet mens vi griller.

Alle som deltar på UTE-klubben må ha sykkel, da vi kommer til å bruke sykkel både til aktiviteter og som transportmiddel til enkelte arenaer.

Vi avslutter høstsemesteret med bading i Pirbadet, og vårsemesteret med overnattingstur i lavvo!