I samråd med kontrollkomiteen er det satt opp et ekstraordinært årsmøte 30.05 kl. 18:00 på Skistua.

Under sak 3: Årsmøtet skal behandle og vedta styrets forslag om oppgradering, av enkelte rom, på Skistua som klubblokale.

Medlemmer ønskes velkommen til ekstraordinært årsmøte.