Følg Markatrimmen 2024 ved å følge med på live resultater. Vi har stasjoner som tar mellomtid ved passering 19 km, 39 km og i mål. Tidtakingen gjelder kun konkurranseklassene 20 og 40 km.

Live resultater Markatrimmen 2024