Årsmøtet i Trondhjems Skiklub er 20.03.2024 kl. 18:00 på Skistua.

Til behandling foreligger saker etter lovens §15.

Alle medlemmer av Skiklubben har adgang til årsmøtet.

Årsberetning og saksdokumenter blir tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles av Årsmøtet må være sendt til styret senest 6.mars