Den 26.november mottok vi det triste budskap om at Bjørg Sliper har gått bort.  

Bjørg Sliper døde 24. oktober 2021 og ble 95 år.

Bjørg Sliper kom inn i Skiklubbens arbeide på femtitallet, da hun var på Barneskikursene sammen med en av sine døtre. Hun ble fenget av arbeidet som ble gjort av klubbens instruktører, og hun meldte seg selv til å delta. Det har gått seksti – sytti år siden, og i alle disse årene, bortsett etter at hun ble syk, har Bjørg vært en kjent og kjær medspiller i de fleste av Skiklubbens aktiviteter.

Hun var med og stiftet Onsdagstrimmen sammen med Gudny Svendsen og Bjørg Kristoffersen, en aktivitet som fortsatt lever i beste velgående.  Likeledes var hun primus motor i arbeidet med Dagens Løype og senere også Søndagsturen, helt fra starten av. Hvem husker ikke de røde boksene rundt i marka, hvor man fikk stemplet kortet til distansemerket. Det var Bjørg og ektemannen Leif som hadde vedlikeholdet og ansvaret for disse i alle år. Det Lille Gråkallrenn, senere kalt Gråkallen Skifestival, var verdens eldste barne- og ungdoms skirenn. Bjørg var også med her, et stor arrangement med flere tusen deltagere fra hele landet. Skiklubben arrangerte også både landsrenn og NM for handikappede, og selvsagt var Bjørg med i spissen her også. Under rehabiliteringen av Skistua, som tok rundt ti år, var Bjørg med, og hun var ikke redd for verken å svinge malerkosten eller delta i annet fysisk arbeide. Da klubben rundet ett hundre år, satt hun nattevakter på hundreårs stafetten på ski, som gikk døgnet rundt i en måned. Det ble arrangert VM på ski for juniorer samme år, og senere VM i Granåsen i 1997, og selvsagt var Bjørg med og hadde viktige oppgaver.

Listen er lang, og hun har bekledd  nesten alle verv og posisjoner i Skiklubben. Hun var nestleder i klubben, men det var kanskje for tidlig. Tiden var ikke moden for å ha en kvinnelig leder! Leser du TSK sine årbøker, går Bjørg sitt navn igjen hele tiden, og hun har hatt en sjelden evne til å få med seg folk uten å bruke de store ord. Ja, Bjørg var beskjeden av natur, men hadde et stort hjerte og brant for Skiklubbens aktiviteter. Da hun rundet nitti, så kunne hun kanskje ta det med ro. Men nei, Bjørg hadde ikke tenkt å sette seg ned. Hun ble fortsatt med i arbeidet for et nytt Skimuseum, hun har vært med i Hederskomiteen i mange år og stilte fortsatt opp på de årlige Barneskikursene. Det skulle vært interessant å vite hvor mange vaffelkaker og kaffekopper hun har servert marka folket, og hvor mange tusen pølser hun har delt ut til barna på Barneskikursene. Da veteranene i KK12 hadde behov for et tjuetalls røde toppluer, var det Bjørg som tok oppdraget og strikket dem i en fei!

Listen er lang, men listen er også lang over de hederspriser hun har fått:

Skiklubbens sølvmerke, gullmerke, Gråkallgubben, Gråkallmedaljen og æresmedlemskap i TSK.  Folkemuseet har gitt henne æresmedlemskap og slått henne til ridder av Sverresborg. Skikretsen har også hedret henne, og Adresseavisen har gitt henne hedersrosen. Fra Trondheim kommune fikk hun Frivillighetsprisen i 2011 som ble overrakt av ordføreren. Dette var stor stas.

Som Skiklubbens nåværende leder, Jan Gunnar Storli sa da meldingen kom; Bjørg var en bauta i Skiklubben. Bjørg ville være med, for hun visste at hun fikk så mye tilbake. Hun hadde stor glede av det, og følte at det frivillige arbeidet ga livet mening. Hun fikk også tid til å bruke hytta i Gisnadalen, men startforbud fra familien med bruk at motorsag etter fylte 90 år!

I dag står vi tilbake med vemod, men med mange gode minner!

Vi lyser fred over hedersmennesket Bjørg Sliper.