Viktig informasjon til deltagere og foresatte på Barneskikursene 2021

Vi er stolte over å kunne skape skiglede hos barn og unge gjennom leik, læring og mestring. Fysisk aktivitet er viktig for barns helse. Trondhjems Skiklub vil gjøre alt for å legge til rette for en forsvarlig gjennomføring av Barneskikursene også i 2021.

Det er viktig å være klar over at vi bare kan ha deltagere fra Trondheim Kommune på årets kurs, pga reiserestriksjoner over kommunegrensene.

Vi forholder oss hele tiden til gjeldene retningslinjer for smittevern. Det er viktig å presisere at planene kan endre seg om det kommer oppdaterte retningslinjer fra myndighetene. For å ivareta de ulike smittevernstiltakene er det viktig å møte i god tid, være forberedt og være klar over at kurs kan bli avlyst på kort varsel.

Det er ikke lov å delta på kurs om barnet har: 

 1. Har luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, også de med milde
luftveissymptomer

2. Har noen i husstanden eller vært i nær kontakt med noen som har bekreftet positiv test
på covid-19

3. Er i karantene eller isolasjon som følge av reise til utlandet

Godkjennelse fra Trondheim kommune

Nasjonale myndigheter og Trondheim Kommune ønsker at utendørs aktiviteter for barn gjennomføres, gitt at det foregår i avgrensede grupper og er i tråd med smittevernreglene. Deltakerne på Barneskikursene er fra 5 til 12 år. Skiklubben har hatt tett dialog med Trondheim Kommune, og gjennomføring av Barneskikursene har vært vurdert hos fagpersoner innen idrett, kultur og frivillighet i kommunedirektørens fagstab. Kommunen mener at Barneskikursene kan gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer. All aktivitet under Barneskikursene foregår utendørs og barna er inndelt i faste grupper begge helgene.

Velkommen!

Ofte spurte spørsmål:

  1. HVORDAN TENKER DERE SMITTEVERN UNDER SKILEIKEN?

Forberedelser til kurs

Alle barn må ha spist god frokost eller lunsj før de kommer. Vi oppfordrer alle til å kle seg godt, siden det ikke er mulighet for å varme seg inne i år. I tillegg oppfordrer vi til et ekstra toalettbesøk før barnet kommer på kurs. Dette gjelder spesielt barn på Grunnkurs. For de som har smøreski ber vi om at disse er ferdigsmurte når dere kommer på kurs.

Oppmøte

Vi ber om at alle barn som skal delta på Barneskikursene ankommer kursområdet med maks 1- en foresatt/ledsager. For å unngå stor trengsel oppfordrer vi til å møte opp presist. Vi anmoder foresatte om å forlate kursområdet så raskt som mulig etter levering på riktig kurs. Husk å holde avstand, minst 1 helst 2 meter.

Det er viktig at du som ledsager/foresatt merker deg hvilket kurs barnet ditt er påmeldt, slik at dere møter på riktig sted. Barn på Grunnkurs møter i Gråkallen Skileik. Barn på løype-, skiskøyting og turkurs møter på Skistumyra. Barn på slalom og snøbrett møter på toppen ved Lille Gråkallen. Barnet blir registrert av sin instruktør ved oppmøte.

Barn kan ikke delta på skikurs hvis de er syke, eller har symptomer på forkjølelse/ luftveisinfeksjoner. Her gjelder samme regler som på skole og barnehage. Instruktøren har adgang til å nekte barn å delta hvis det er tvil om sykdoms-symptomer.

Gruppeinndeling 

Det er maks 10 barn på en gruppe. Denne gruppen er fast gjennom begge kurshelgene. Vi beregner 1-2 instruktører per 10 barn. Merk at ingen foresatte kan bli med inn i kursområdet av hensyn til smittevernet. Det er ikke mulighet til å bytte kurs ved oppmøte eller underveis i kursperioden. Dette av smittesporingshensyn.

Leker og aktiviteter

Vi vil følge en gjennomtenkt plan når det gjelder hvilke aktiviteter og hvilket utstyr som brukes, spesielt med tanke på nærkontakt. Vi vil unngå store ansamlinger med alle barna i skileiken og kun basere oss på aktiviteter gruppevis.

Avslutning 

Avslutning på vinterens Barneskikurs vil være noe annerledes enn tidligere år. Siste kursdag vil alle barn få utdelt en liten premie og diplom som vanlig. Men den tradisjonelle avslutningsparaden på Skistumyra vil ikke bli gjennomført i år.

2. HVORDAN HAR DERE KONTROLL OVER DELTAKERE PÅ SKIKURSENE?

Gjennom deltakerlister har vi god kontroll på hvem som befinner seg på skikurs til enhver tid. Barnet blir registret ved oppmøte hver gang.

3. VIL DELTAKERE FÅ PENGENE REFUNDERT VED EN NY NEDSTENGING?

Dersom myndighetene pålegger Trondhjems Skiklub å ikke gjennomføre Barneskikursene før første kurshelg, som følge av Covid-19, vil påmeldte deltakere få refundert kursavgiften.

Dersom en privatperson blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd, eller ikke ønsker å delta i forbindelse med Covid-19, vil ikke Skiklubben kunne tilby erstatning eller refundere kursavgiften.

4. JEG HAR TO BARN SOM SKAL DELTA. KAN DE VÆRE PÅ SAMME GRUPPE SLIK AT DE ER I SAMME KOHORT?

Forutsetningen for at barna dine kan være i samme gruppe er at de er påmeldt samme kurs.

5. BARNET MITT HAR VENNER PÅ SKIKURS. KAN DE GÅ SAMMEN PÅ KURS?

Hvis de er påmeldt samme kurs, kan de være sammen. Det er ikke mulig å flytte barn mellom kurs i år. Dette av smittesporingshensyn.

6. KAN VI BYTTE KURS?

Eventuelle bytter må være avklart før skikursene starter. Vi tillater ikke å bytte kurs eller til annet klokkeslett underveis dersom barnet ditt for eksempel skal i en bursdag eller lignende

7. HVOR MANGE BARN ER SAMMEN?

Det er maks 10 barn på en gruppe. Denne gruppen er fast gjennom begge kurshelgene. Vi beregner 1-2 instruktør per 10 barn, avhengig av alder.

8. HVOR MANGE INSTRUKTØRER HAR DERE TILGJENGELIG?

Vi beregner 1-2 instruktør per kurs/10 barn, og har fristilte personer tilgjengelig som hjelper til der det trengs.

9. ER DET SAMME INSTRUKTØR HVER GANG?

Vi etterstreber å bruke samme instruktør på de ulike kursene begge helgene.

10. KLARER DERE Å FØLGE AVSTANDSKRAVET?

Vi følger den generelle anbefalingen om å holde minst 1 meter avstand til hverandre. Vi tilstreber at barna skal være mest mulig selvgående som er en del av våre ferdighetsmål for Barneskikursene. Et eksempel er at første kursdag lærer barna å reise seg selv etter å ha falt. Instruktørene er der for barna og hjelper til når det er nødvendig, men er bevisste på å ikke å ha tettere kontakt enn nødvendig.

11. BRUKER INSTRUKTØRENE MUNNBIND?

Vi har munnbind og håndsprit tilgjengelig for alle instruktørene. Dette benyttes ved behov.  Men hovedregelen er at de ikke bruker munnbind. Dette for å sikre best mulig kommunikasjon med barna.

12. HVORFOR KAN DERE IKKE UTSETTE/AVLYSE?

Avgjørelsen om å gjennomføre er tatt etter grundige vurderinger og råd fra Trondheim Kommune. De anbefaler at vi gjennomfører Barneskikursene, siden det er en positiv aktivitet for barn. Vi vil hele tiden vurdere situasjonen og følge råd gitt av myndighetene. Kommunen anser treningsgrupper med maksimalt 10 deltagere, som en positiv og ønskelig aktivitet i denne perioden hvor mye innendørs aktivitet er avlyst.

13. HVA SKJER DERSOM SMITTE OPPDAGES PÅ BARNESKIKURSENE

Dersom smitte skulle oppstå vil deltagerne få det aktuelle kurset få beskjed via Kommunens smittesporingstjeneste. Avgjørelsen på om Barneskikursene skal fortsette som normalt vil bli tatt i samråd med kommunens ansvarlige for smittesporing. Ved at Barneskikursene er organisert i grupper, vil vi kunne avgrense smitten dersom den skulle oppstå.

14. HVA GJØR VI DERSOM DET ER FULLT PARKERINGSPLASSEN?

Sjekk gjerne ut alternative parkeringsmuligheter i området på forhånd. Uansett, husk å holde avstand.

15. VI HAR IKKE BIL, OG OFFENTLIG KOMMUNIKASJON ANBEFALES IKKE. HVORDAN SKAL VI KOMME OSS DIT?

Dersom du må bruke offentlig kommunikasjon gjøres dette under de råd og regler gitt av myndighetene.

16. ANBEFALER DERE AT FORESATTE/LEDSAGERE BRUKER MUNNBIND VED LEVERING OG HENTING?

Vi anbefaler å følge myndighetenes retningslinjer for bruk av munnbind. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind.

17. FÅR VI HJELP TIL Å SMØRE SKI?

Barna må komme med ferdigsmurte ski.

18. KAN JEG SOM FORESATT/LEDSAGER KOMME INN PÅ SKILEIKOMRÅDET FOR Å HJELPE BARNET MITT?

Vi tillater ingen foresatte å komme inn på kursområdene grunnet smittevernhensyn. I år vil alle gapahukene i Gråkallen Skileik være stengt under kursene og mellom kursøktene, slik at grilling og samling der ikke er mulig.

19. BARNET ER MELDT PÅ, MEN HAR IKKE FÅTT BEKREFTELSE. KAN BARNET VÆRE MED?

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på mail (sjekk også søppelpost) er barnet ikke påmeldt. Barnet får da ikke delta på Barneskikursene.