Allmøte blir avholdt på Skiklubbens kontor på Skistua, den 25. november, kl. 17.00.

For at allmøtet skal behandle et forslag til vedtak, skal det være innlevert til Stiftelsens kontor minst 10 dager før allmøte. Stiftelsens årsberetning og regnskap finnes utlagt på Skiklubbens kontor.