I likhet med Multisportsuka har det også vært usikkerhet knyttet til gjennomføringen av Trondheim Sommerskiskole. Men med nye retningslinjer fra myndighetene og gradvis gjenåpning av samfunnet har vi alternative modeller som gjør at vi skal klare å gjennomføre Trondheim Sommerskiskole med gode treninger, masse inspirasjon og på en trygg måte.

Også Trondheim Sommerskiskole vil bli tilpasset myndighetenes retningslinjer med tanke på smittespredningen av covid-19. De fleste aktivitetene lar seg gjennomføre og vi vil ha ekstra bemanning som passer på at alle smitteverntiltak blir fulgt opp. På grunn av vårt tette samarbeid med Toppidrettsveka vil aktiviteten i Trondheim sentrum bli flyttet til Granåsen der vi har base under skiskolen.

Påmeldingen til årets sommerskiskole er godt i gang. Vi har fortsatt en del ledige plasser, så gå inn og meld deg på! Om noen av de som allerede er påmeldt ønsker å melde seg av er fristen for dette tirsdag 26. mai.

Mer detaljert info til våre deltagere kommer nærmere arrangementsuka.

Velkommen til 2. utgave av Trondheim Sommerskiskole!

 

RETNINGSLINJER FOR DELTAGELSE UNDER TRONDHEIM SOMMERSKISKOLE 2020 (Retningslinjer pr. 13.05.20)

Trondhjems Skiklub følger anbefalingene fra offentlige myndigheter: 

 •  Ikke flere enn anbefalt mengde personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer må minst være 1 meter
 • Aktiviteten skal ikke innebære risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr

Personer som ikke får delta i aktivitet under Trondheim Sommerskiskole:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner Skiklubben gir for utøvelse av aktiviteten.

Trondhjems Skiklub tilrettelegger: 

 • Sikre at deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand ved hjelp av ekstra personell, hyppig info og påminnelse og bevisstgjøring i påmelding.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Voksenperson skal være til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter
 • Toaletter skal ha gode rutiner for hyppig renhold
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Gjennomføring av Trondheim Sommerskiskole forholder seg til følgende: 

 • Inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand.
 • Alle tilstedeværende på Trondheim Sommerskiskole skal ha enkel tilgang på Atibac eller liknende.
 • Trondhjems Skiklub har oversikt over hvem som er tilstede ved at deltakerne melder seg på med navn og personalia på forhånd.
 • Trondhjems Skiklub har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.