Årsmøte Trondhjems Skiklub 27.03.2023

Årsmøtet i Trondhjems Skiklub er 27.03.2023 kl. 18:00 på Skistua.

Til behandling foreligger saker etter lovens §15.

Alle medlemmer av Skiklubben har adgang til årsmøtet.

Årsberetning og saksdokumenter blir tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles av Årsmøtet må være sendt til styret senest 13.mars.

Publisert på hjemmesida 27.02.2022Signert årsregnskap 2022