Årsmøte Trondhjems Skiklub

Trondhjems Skiklub ønsker velkommen til Årsmøte 8.juni 2020 kl. 18.00 på Skistua.

Til behandling foreligger saker etter lovens §15.

Alle medlemmer av Skiklubben har adgang til årsmøtet.
Saker til behandling av årsmøtet må være styret i hende innen 06.03.20.

Årsberetning og saksdokumenter blir tilgjengelig senest 16.03.20.

 

Publisert på hjemmesida 14.januar 2020.

Årsmøtet besluttet flyttet til 8.juni den 16.mars 2020.