Årsmøte Trondhjems Skiklub

Årsberetning 2020

Årsmøtet i Trondhjems Skiklub er flyttet til 7.juni kl. 1800 på Skistua.

 

Til behandling foreligger saker etter lovens §15.

Alle medlemmer av Skiklubben har adgang til årsmøtet.
Saker til behandling av årsmøtet må være styret i hende innen 1 måned før årsmøtet

Årsberetning og saksdokumenter blir tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

 

Publisert på hjemmesida 10.mars 2021.