Marthe Gjestland tildelt Kongens Fortjenstmedalje

Marthe Gjestland ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin mangeårige frivillig innsats i Gråkallen Skileik og for sitt engasjement i Sopp- og nyttevekstforeningen. På Skistua 7.desember 2023 mottok hun medaljen av ordfører Kent Ranum.

Marthe ble med som frivillig assistent på klubbens barneskikurs i 1977 og tok senere eksamen som skiinstruktør i nordiske grener i regi av Den norske skiskole. Hun var aktiv som instruktør ved kursene på Skistua og ble snart plassansvarlig for klubbens kursaktivitet på Lian. Klubben ønsket den gang å tilby barn skikurs i deres nærområder.

Da Trondheim kommune in 1989 tilbød klubben å overta en del elementer for skileik, tok Marthe sammen med noen andre instruktører initiativet til å få plassert disse på et sted nær Skistua som var et meget snøsikkert område. Dette ble starten på Gråkallen skileik.

Gjennom målrettet arbeid, prøving og feiling, utviklet Marthe mer eller mindre på egen hånd området til det som nå fremstår som kanskje  «verdens beste skileik». I begynnelsen var det mye manuelt arbeid, måking og tråkking av løyper, men etter noen år ble det anledning til innkjøp av maskinelt utstyr. Marthe behersker til fulle preparering med snøscooter, men får ofte høre av fremmelige smågutter at «gamle damer ikke skal kjøre snøscooter».

Marthe tok kontakt med byens barneskoler og lanserte Gråkallen skileik som arena for skolenes skidager. Dette ble veldig populært. Siste sesong var det hele 45 skoler som benyttet seg av tilbudet. Også skoler fra Trondheims nabokommuner er brukere av skileiken. Der vet de at når barna ankommer i 9-tiden, har Marthe allerede vært i sving i flere timer med å klargjøre området. Hvert år er det 12-15.000 barn som har glede av tilbudet.

Marthe tilbringer årlig mellom 90 og 100 dager i skileiken i løpet av vintersesongen og det blir til sammen 5-600 dugnadstimer. Hun har akkurat avsluttet sesong nr. 34, og har lovet å fortsette også neste år.

Marthe har mottatt mye anerkjennelse for sitt arbeid; fra kommune og fylkeskommune, fra skikretsen og Norges skiforbund. Trondhjems skiklub på sin side har uttrykt sin takknemlighet for innsatsen ved å tildele henne klubbens hederstegn i sølv og Gråkallmedaljen, og i 2018 ble hun sammen med sin mann, Truls, utnevnt til æresmedlem av klubben for arbeidet med Gråkallen skileik.

Gratulerer så mye til Marthe!