Nyttårshilsen fra Skiklubben

Vi nærmer oss et nytt år og jeg vil på vegne av Skiklubben få takke alle medlemmer for et aktivt og godt 2023. På denne siste dagen i året er det naturlig å oppsummere og se litt tilbake på hva som har skjedd – og det er jammen ikke lite. Aktivitetsnivået i klubben er høyt og våre tilbud har god oppslutning. Det er allikevel dere medlemmer og frivilligheten jeg ønsker å sette lys på i et slikt tilbakeblikk.

Pr. 31.12.23 har Skiklubben 5400 medlemmer, 5 årsverk frivillighet, 2760 barn på arrangement med fokus på inkludering og mangfold, 550 voksne på turrenn, kurs og trening, 9 500 besøk i Gråkallen Skileik, 8 000 besøk i Gråkallparken og Kleiva.

Skiklubben jobber hver dag for å tilrettelegge for alle typer medlemmer. Markabrukeren – som bruker marka og som setter pris på vedlikehold av stier og løyper. Skiløperen som støtter løypelagets arbeid når snøforholdene er krevende og når Skiklubbens mannskap er ute og skyver snø i løypene. Tilbudsbrukerne – som ser fordelene av å være medlem gjennom å benytte seg av aktiviteter som Skiklubben legger til rette for. Barnefamiliene – som finner tilbudene i Skiklubben attraktive for de aller minste Mange har fått sin skiglede gjennom leik i Gråkallen Skileik og som senere har fått gode opplevelser i Gråkallparken med ski og brett. Skiklubben er et talerør for medlemmene og jobber politisk for å fremme aktivitet i markaområdene. Likhetene mellom medlemmene er aktivitet, bredde og folkehelse.

Frivilligheten i Trondhjems Skiklub utgjør så mye som 5 årsverk. Frivillige gjør en formidabel jobb for å fremme aktivitet og friluftsglede. Beviset på det er at hele to Kongens Fortjenstmedaljer gikk til Skiklubbens frivillige i 2023. Truls og Marthe Gjestland mottok denne prisen for sin innsats i Gråkallen Skileik gjennom flere tiår.  Bymarkveteranene jobber to dager i uka gjennom hele året med vedlikehold av stier og løyper, lager bord, benker og bruer, og bidrar under arrangement, anlegg og oppussing av bygninger. Skiinstruktørene stiller opp under Barneskikursene og bidrar også på flere barnearrangement. Unge frivillige danner det gode sosiale miljøet i Gråkallparken. Under superdugnadene høst som vinter stiller de opp og legger grunnlaget for en skipark helt utenom det vanlige. Frivillig innsats styrker aktivitetstilbudet for byens befolkning, men slikt arbeid er også verdifullt for mange som ønsker en hverdag med fysisk aktivitet og en sosial tilhørighet. Skiklubben trenger flere frivillige og ønsker å høre fra akkurat deg som har litt tid til overs og som har lyst til å bidra.

Vi takker samarbeidspartnere, frivillige, ungdommer i jobb, kommune og fylkeskommune for viktige tilskudd og ikke minst til alle medlemmer. Med ditt medlemskap er du med på å gjøre det mulig for Skiklubben å tilby aktiviteter til barn, unge og voksne gjennom hele året. Takk for året som gikk og vi ser fram mot nye opplevelser sammen med dere i 2024!

 

Med vennlig hilsen Line Selnes, daglig leder i Trondhjems Skiklub